Navigace

Obsah

Aplikace Sencito

Typ: ostatní
MSK logo Moravskoslezský kraj poskytl dotaci, která z 80% pokryla náklady na nákup senzorů. Město Klimkovice zakoupilo 2 meteostanice, 12 ks měřičů hluku a 11 ks senzorů na měření kvalitu ovzduší.

Chytré Klimkovice

Město Klimkovice v letošním roce požádalo Moravskoslezský kraj o poskytnutí dotace na pořízení senzorů, které budou poskytovat informace o svém okolí. Moravskoslezský kraj poskytl dotaci, která z 80% pokryla náklady na nákup senzorů. Město Klimkovice zakoupilo 2 meteostanice, 12 ks měřičů hluku a 11 ks senzorů na měření kvalitu ovzduší. V budoucnu bude možné dle požadavků dokoupit další nebo jiné senzory a sledovat tak např. prašnost, obsah CO2, povodňová čidla, množství projíždějících aut apod. Podle údajů na senzorech mohou být okamžitě a bez zbytečných monitorovacích výjezdů informováni hasiči, např. při náhlém vzestupu hladin vodních toků. Informace získané z těchto senzorů mohou být zajímavé či překvapivé v daném čase, ale jejich průběžné sledování a vyhodnocování může následně sloužit jako podklad pro různá rozhodování v různých oblastech.

Nositelem této myšlenky a iniciátorem byl v minulém volebním období místostarosta Bc. Lukáš Lyčka, jeho projekt po volbách převzal současný místostarosta Ondřej Mika. Aplikace je umístěna v levém sloupci titulní strany webu města Klimkovic www.mesto-klimkovice.cz, při prokliku loga Sencito se dostanete přímo k sledovaným údajům: https://klimkovice.chytrejsiobec.cz/

V nejbližších měsících bude probíhat průběžné sledování, vyhodnocování a zpracovávání informací.

Ondřej Mika, místostarosta


Vytvořeno: 30. 12. 2022
Poslední aktualizace: 30. 12. 2022 10:36
Autor: Alice Chlebovská