Navigace

Obsah

Zprávy

první předchozí
ze 2
poslední

Telefonní čísla do volebních okrsků

Volič, který není schopen dostavit se do volební místnosti a chtěl by volit do Evropského parlamentu, může kontaktovat po dobu voleb přímo svou okrskovou volební komisi
okr. 1 604 280 296
okr. 2 725 853 328
okr. 3 603 920 713
okr. 4 724 189 241
celý text

ostatní | 24. 5. 2019 | Autor:

Změny v jízdních řádech autobusů

Upozorňujeme občany a návštěvníky našeho města, že stávající jízdní řády autobusů projíždějících Klimkovicemi, platí pouze do 8. 6. 2019. Od 9. 6. 2019 dojde k větším či menším změnám u níže uvedených linek. celý text

ostatní | 23. 5. 2019 | Autor:

Konzultační schůzka se sociální pracovnicí

I v měsíci květnu máte možnost promluvit o svých starostech ze sociální oblasti s Bc. Lenkou Košákovou, Dis., a to dne 15. 5. 2019 v době 13-15 hod v kanc. č. 3 MěÚ celý text

ostatní | 13. 5. 2019 | Autor:

PLÁNOVANÉ PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY 7. 5 .2019

INFORMACE O PLÁNOVANÉM PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY
Jménem ČEZ Distribuce, a.s. si Vás dovolujeme informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny ve Vaší obci / Vašem městě: Klimkovice, které se bude konat:
Dne Od Do
07.05.2019 7:30 16:00
Klimkovice - Klimkovice
Čs. armády
177 , 321 , parc.č. 1390/4 , parc.č. 3169,3170
Havlíčkova
411 , 412 , 420 , 423 , 435 , 447 , 450 , 454 , 482 , 483 , 668 , 688 , 816 , 817 , 818 , 840 , parc.č. 1582/1 , parc.č. 1602
Jiráskova
414 , 479 , 481 , 782 , 928 , 968 , parc.č. 1536
Kotkova
400 , 404 , 406 , 409 , 425 , 427 , 431 , 432 , 452 , 453 , 457 , 458 , 469 , 491 , 496 , 666 , 772 , 781 , 822 , 839 , 844 , 863 , E16 , parc.č. 1631/3 , parc.č. 1650/1
Lagnovská
407 , 408 , 410 , 437 , 748
Lidická
1 , 12 , 15 , 177 , 19 , 217 , 218 , 377 , 879
Olbramická
415
Požárnická
13
U Barevny
424 , 447 , 880
Zámecká
14 , 20 , 75

Bližší informace naleznete na níže uvedených webových stránkách v sekci "Odstávky" nebo přímo na odkazu http://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-zakazniky/odstavky.html, a to 20 dnů před uvedeným termínem.
Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny bude rovněž provedeno způsobem v místě obvyklým nebo s využitím elektronických komunikací.
Přerušení dodávky elektřiny je plánováno pouze v nezbytně nutném rozsahu, a to z důvodu prací spojených se zajištěním bezpečného a spolehlivého provozu distribuční sítě.
Děkujeme Vám za vstřícnost a pochopení.
celý text

ostatní | 2. 5. 2019 | Autor:
pes studenka

Studénka - nález psa

Nepostrádá někdo pejska?
V úterý dne 16.04.2019 se potuloval na ul. Poštovní ve Studénce tento malý pejsek. Pokud by někomu chyběl, prosím kontaktujte MěP Studénka, tel. 556 402 279 nebo Ing. Ďulákovou 725 481 397. Pejsek byl umístěn do Městského útulku pro psy Radar na ul. Polské.
celý text

ostatní | 17. 4. 2019 | Autor:

Uzavírka Lagnovské ulice z důvodu rekonstrukce včetně chodníku

V době od 23. 4. 2019 do 27. 4. 2019 bude ulice Lagnovská, v úseku od silnice II/647 ul. Čs. armády z důvodu rekonstrukce uzavřena v délce 128 m. /viz přiložené mapky/ celý text

ostatní | 16. 4. 2019 | Autor:
Baron

Nalezený pes

https://www.utulekosa.cz/l/baron-ev-c-1186/?fbclid=IwAR2VUtsv7lC9FtpmHg8f6A_homwrQWwFQW2INsm9LwFm_dzMybqdR25a984
celý text

ostatní | 16. 4. 2019 | Autor:

Porucha na vodovodní síti v místní části Mexiko - 16. 4. 2019

Na základě §9, odstavec 5, zákona č. 274/2001Sb. o vodovodech a kanalizacích v platném znění, si Vás dovolujeme informovat o vzniklé poruše na vodovodní síti

Aktuální informace o zahájení opravy poruchy a přerušení dodávky vody lze získat na www.smvak.cz v sekci Přerušení dodávky vody, podsekci Poruchy
Číslo poruchy: 83920
Obec: Vřesina
Skut. zahájení:
Plán. zahájení orientačně: 16.04.2019 07:00
Plán. ukončení orientačně: 16.04.2019 20:00
Dotčená oblast:
Klimkovice - pouze místní část Mexiko
Způsob náhradního zásobování: Umožněno předzásobení a následně pojezd cisterny v oblasti
Sdělení pro odběratele: V období výluky může dojít ke zhoršení tlakových poměrů ve vodovodní síti, hlavně ve výše položených místech obce.


Žádáme odběratele, aby v průběhu termínu přerušení dodávky vody, po kterou probíhá odstraňování příčiny přerušení dodávky vody, neodebírali vodu z vodovodní sítě. Vlivem manipulací na vodovodní síti se mohou vyskytnout krátkodobě zhoršené senzorické vlastnosti vody.
celý text

ostatní | 15. 4. 2019 | Autor:

Sběr železného šrotu

Sbor dobrovolných hasičů Klimkovice pořádá
v sobotu 4. května 2019 Sběr železného šrotu.
V případě zájmu o odvoz šrotu kontaktujte telefonicky :
Radek Langer - 604 282 809
Ondřej Mika - 724189 240 celý text

ostatní | 12. 4. 2019 | Autor:

Vesnické sportovní hry - volejbal

Město Klimkovice hledá do svého týmu Vesnických sportovních her VOLEJBALISTY, pro turnaj, který proběhne 1. 6. 2019 v Krásném Poli. Zájemci, hlaste se u Petra Večerky na tel. 725 353 043.
celý text

ostatní | 12. 4. 2019 | Autor:

Nabídka pracovního místa

Sanatoria Klimkovice přijmou na hlavní pracovní poměr pokojskou. Bude se jednat jak o ranní tak v případě potřeby odpolední směny.
Zájemkyně se můžou hlásit buď osobně, emailem: kariera@sanklim.cz , nebo telefonicky na čísle 556 422 122. celý text

ostatní | 11. 4. 2019 | Autor: Mária Bílková

Pošta Klimkovice - důležité upozornění

Z důvodu přerušení dodávky elektrické energie bude
v pondělí 15. dubna 2019 Pošta v Klimkovicích UZAVŘENA. celý text

ostatní | 5. 4. 2019 | Autor: Mária Bílková

INFORMACE O PLÁNOVANÉM PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY 16. 4. 2019

INFORMACE O PLÁNOVANÉM PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY
Jménem ČEZ Distribuce, a.s. si Vás dovolujeme informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny ve Vaší obci / Vašem městě: Klimkovice/Josefovice, které se bude konat:
Dne 16.04.2019 od 7:30 do 16:30 na těchto ulicích a č.p.:

Čs. armády
8 , 402 , 416 , 418 , 474 , 494 , 501 , 918 , E15 , parc.č. 1712/1 , parc.č. 1715
Lagnovská
394 , 396 , 397 , 399 , 403 , 405 , 426 , 451 , 461 , 478 , 492 , 669 , 763 , 784 , 810 , 811 , 900 , parc.č. 1669/2 , parc.č. 84
U Barevny
459 , 463
V Lipkách
253 , 436 , 467 , parc.č. 93 , parc.č. 95 celý text

ostatní | 5. 4. 2019 | Autor:

Uzavírka tunelu Klimkovice 8. 4. - 12. 4. 2019


Ministerstvo dopravy, Odbor pozemních komunikací (dále jen „Ministerstvo dopravy“), jako věcně příslušný silniční správní úřad ve věcech dálnic podle § 40 odst. 2 písm. c) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“), rozhodlo podle § 24 odst. 2 zákona o pozemních komunikacích takto: Na základě žádosti Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO 659 93 390, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 (dále jen „žadatel“), doručené dne 7. 3. 2019, se p o v o l u j e I. částečná uzavírka tunelu Klimkovice na dálnici D1 (km 364,6–347,7) za účelem provádění pravidelné údržby a servisu, a to
a) uzavírka levé tunelové trouby v termínu 8. 4. 2019, 00:15 hod.–10. 4. 2019, 00:00 hod.; provoz bude veden v režimu 0/1+1,

b) uzavírka pravé tunelové trouby v termínu 10. 4. 2019, 00:15 hod.–12. 4. 2019, 00:00 hod.; provoz bude veden v režimu 1+1/0, II. úplná uzavírka tunelu Klimkovice na dálnici D1 (km 364,6–347,7) za účelem realizace a odstranění přechodné úpravy provozu, a to v termínech

a) dne 8. 4. 2019, 00:00–00:15 hod., za účasti Policie České republiky (dále jen „PČR“),

b) dne 10. 4. 2019, 00:00–00:15 hod., za účasti PČR,

c) dne 12. 4. 2019, 00:00–00:15 hod, za účasti PČR celý text

ostatní | 5. 4. 2019 | Autor: Mária Bílková

Plánované přerušení dodávky elektřiny 15. 4. 2019

INFORMACE O PLÁNOVANÉM PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY
Jménem ČEZ Distribuce, a.s. si Vás dovolujeme informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny ve Vaší obci / Vašem městě: Klimkovice, které se bude konat:
Dne 15.04.2019 od 7:30 do 15:30
na těchto ulicích a č.p.:
Čs. legií
222 , 37 , 39 , 40 , 41 , 42 , 45 , 46
Hradilova
51 , 52 , 53 , 54 , 55 , 56 , 57 , 58 , 59 , 60 , 61 , 62
Komenského
109 , 110 , 111 , 112 , 129 , 147 , 160 , 223 , 237 , 240 , 241 , 307 , 310 , 376 , 967 , parc.č. 165
Křížkovského
115 , 117 , 167 , 195 , 224 , 269 , 34 , 534 , 74 , 908
Lidická
72
Na Valech
268 , 66 , 66
Nádražní
856 , 857 , 858 , 859 , 860
Náměstí
21 , 30 , 31 , 32 , 35 , 36 , 47 , 48 , 49 , 50 , 63 , 64 , 65 , 66 , 68 , 69 , 70 , 71
Ostravská
11 , 43 , 98 , 99
Poštovní
33
Resnerova
26 , 27 , 28 , 29
Rybniční
390 , 391 , 472 , 489

Bližší informace naleznete na níže uvedených webových stránkách v sekci "Odstávky" nebo přímo na odkazu http://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-zakazniky/odstavky.html, a to 20 dnů před uvedeným termínem.
Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny bude rovněž provedeno způsobem v místě obvyklým nebo s využitím elektronických komunikací.
Přerušení dodávky elektřiny je plánováno pouze v nezbytně nutném rozsahu, a to z důvodu prací spojených se zajištěním bezpečného a spolehlivého provozu distribuční sítě.
Děkujeme Vám za vstřícnost a pochopení.
celý text

ostatní | 4. 4. 2019 | Autor: Mária Bílková

Zájezd - za květenou do Polska

Český svaz zahrádkářů Klimkovice Vás zve 27.dubna 2019
na zájezd za květenou do Polska. Přihlásit se můžete
v Kulturním a informačním středisku - v přízemí zámku. celý text

ostatní | 3. 4. 2019 | Autor: Mária Bílková

Velký jarní úklid

V rámci celostátní akce Ukliďme Česko se naše město zapojí
v sobotu 6. 4. 2018 úklidem parku a Hluboké cesty.
Začátek v 9:00 před zámkem.

Pokyny pro pořadatele:
Milí organizátoři,
počasí bude božské, dobrovolníci motivovaní, odpadky připravené k sebrání, přejeme Vám, ať si akci co nejvíce užijete bez nehod a s úsměvem. Než ale vyrazíte do terénu, projděte si ještě tyto řádky.

1. Uklízejme bezpečně.
Uklízení je na vlastní bezpečnost, rozhodně se ale dá případným nepříjemným situacím předejít. A proto připomínáme a prosíme - ještě než vyrazíte na svůj úklid, prostudujte si pečlivě Organizační a bezpečnostní pokyny, které jsme pro vás připravili. Zjistíte v nich, na co si dát při úklidu dobrý pozor, jak poznat záludný azbest a jak se chovat při nálezu nebezpečných odpadů. Doporučujeme o tom spravit Vaše dobrovolníky hned v úvodu akce.
https://www.uklidmecesko.cz/organizacni_a_bezpecnostni_pokyny.pdf
Dobrá rada: Do baťůžku organizátora doporučujeme přidat foťák, pláštěnku, pití, izolepu na zalepení plných a vyspravení děravých pytlů, popřípadě provázek na uzavření pytlů k odvozu a nezbytně lékárničku.

2. Chlubme se
Až budete mít svůj úklid šťastně za sebou, nezapomeňte se podělit o váš úspěch! Taková úctyhodná iniciativa je vzorem pro ostatní a ukazuje, že černé skládky u nás nejsou přehlížené. Pochlubte se ideálně ihned po akci (ve vaší editaci záložka Report) a podpořte týmového ducha celé akce.
“Když minule uklízel Franta a měli tam i dalších 10 lidí, tak to já můžu příště taky, a prý uklidili tunu odpadu, to trumfnem! :).”

Počítejme odpad, účastníky, pneumatiky a pojďme společně překonat statistiky z minulého roku! Budeme se ptát: kolik dobrovolníků přišlo celkem, z toho kolik dětí (pod 18), kolik kg odpadu se sebralo (alespoň odhad) a z toho, kolik kg se podařilo vytřídit?
• Dobrovolníci se při úklidu hemží a mizí v křoví, dobré je spočítat hned na začátku.
• Jak počítat odpad? Odhadem. Běžný odpad v plném pytli váží asi 12 kg, mokrý starší odpad může vážit 30 kg. Potěžkejte nejbližší dítě, jež víte, kolik váží, a pak pytel :) Pokud máte kontejner, odhadněte podle nosnosti kontejneru a naplněného obsahu.
• Kolik váží pneumatika osobního auta - bez disku asi 10 kg, s diskem tak 25 kg
Veškeré informace o tom, jak postupovat po úklidu, najdete na http://www.uklidmecesko.cz/about/poUklidu/.
Teď už si jen nezapomeňte nabít baterie do fotoaparátu či kamery, ať nepropásnete šanci vyhrát skvělé ceny v naší Foto/Video soutěži! Školáci už můžou rozmýšlet komiks do školní soutěže.
Dobrá rada: Pokud máte předem domluvený svoz odpadů a pytle s odpadem budete soustředit na místa pro odvoz, ujistěte se, že jsou tato místa dopravně dostupná pro velké nákladní auto (nejlépe pytle soustředit u zpevněné silnice). V opačném případě může hrozit, že odpad nebude moci být svezen.

3. A pokud to jen trochu půjde, znovu prosíme - recyklujme, nevyhazujme pomůcky, které by se daly ještě využít! Pytle a rukavice si pokud možno schovejte a příště použijte znovu (nebo je darujte). Nikdy totiž nevíme dopředu, zda budeme mít i další ročník podporu a budeme moci opět posílat materiál.

Děkujeme za pozornost a za veškeré úsilí, které jste vložili do přípravy úklidů, držíme pěsti, ať se akce podaří a těšíme se na vaši zpětnou vazbu v reportu!

V případě jakýchkoliv komplikací jsem tu pro vás i o víkendu!

Za tým Ukliďme svět, ukliďme Česko
koordinátorka organizátorů a dobrovolníků
Katka Landová

Český svaz ochránců přírody
katka@uklidmecesko.cz
tel: 773 198 015
celý text

ostatní | 22. 3. 2019 | Autor:

Duben - měsíc bezpečnosti

Dopravně- znalostní soutěž Aktivu BESIP o správném chování cyklistů v silničním provoze. celý text

ostatní | 21. 3. 2019 | Autor:

Neteče voda na ul. Na vyhlídce, 8. 3. 2019 v 8:00 - 13:00

Na základě §9, odstavec 5, zákona č. 274/2001Sb. o vodovodech a kanalizacích v platném znění, si Vás dovolujeme informovat o vzniklé poruše na vodovodní síti

Aktuální informace o zahájení opravy poruchy a přerušení dodávky vody lze získat na www.smvak.cz v sekci Přerušení dodávky vody, podsekci Poruchy
Číslo poruchy: 83442
Obec: Klimkovice, Klimkovice
Ulice: Na Vyhlídce
Skut. zahájení: 08.03.2019 08:00
Plán. zahájení orientačně: 08.03.2019 08:00
Plán. ukončení orientačně: 08.03.2019 13:00
Dotčená oblast: ulice Na Vyhlídce
Způsob náhradního zásobování: Umožněno předzásobení
celý text

ostatní | 8. 3. 2019 | Autor:

Nalezený kočárek

Dnes - 7. 4. 2019 byl na autobusové zastávce v Klimkovicích
nalezen šedý dětský kočárek. Bližší informace na městském úřadě,
nebo v Kulturním a informačním středisku. celý text

ostatní | 7. 3. 2019 | Autor:

Přerušení dodávky vody 8. 3. 2019

Na základě §9, odstavec 5, zákona č. 274/2001Sb. o vodovodech a kanalizacích v platném znění, si Vás dovolujeme informovat o vzniklé poruše na vodovodní síti

Aktuální informace o zahájení opravy poruchy a přerušení dodávky vody lze získat na www.smvak.cz v sekci Přerušení dodávky vody, podsekci Poruchy
Číslo poruchy: 83442
Obec: Klimkovice, Klimkovice
Ulice: Na Vyhlídce
Skut. zahájení:
Plán. zahájení orientačně: 08.03.2019 08:00
Plán. ukončení orientačně: 08.03.2019 13:00
Dotčená oblast: ulice Na Vyhlídce
Způsob náhradního zásobování: Umožněno předzásobení
Sdělení pro odběratele: Z technických důvodů oprava poruchy změna z 4.3.2019 na 8.3.2019. Děkujeme za pochopení a za případné komplikace se omlouváme.
celý text

ostatní | 4. 3. 2019 | Autor:

Oznámení

Konzultační hodiny se sociální pracovnicí budou probíhat výjimečně ve čtvrtek 7. března od 13 – 15h. v zasedací místnosti úřadu. celý text

ostatní | 4. 3. 2019 | Autor:

Omezení dopravy v Josefovicích od 1. 4. 2019 do 31. 8. 2019

Z důvodu stavby ČOV a kanalizace. Bližší informace v příloze. celý text

ostatní | 21. 2. 2019 | Autor:

Hledají se hrdinové adaptací na klima. Ocení je nová soutěž Adapterra Awards


Výkyvy teplot, úbytek vody v půdě, nesnesitelné horko ve městech. To je jen několik příkladů toho, jak na Českou republiku dopadají důsledky klimatických změn. Jak se s těmito výzvami vypořádat ocení nová soutěž Adapterra Awards. V celosvětovém měřítku unikátní formát, který vyjma Německa nemá obdoby, nyní rozjíždí největší česká environmentální Nadace Partnerství ve spolupráci s firmou Integra Consulting a s podporou Nestlé. Přihlašování startuje 5. února na webu www.adaptaceroku.cz.

„Bez nadsázky právě teď potřebujeme hrdiny, jejichž nápady nám pomohou zvládat extrémní počasí. Loňský rok byl nejteplejší v historii měření, tak horké léto jsme naposledy zažili, když se stavěla Berlínská zeď. Stromy se do ulic daří vracet obtížně kvůli sítím, hynou nejen smrkové monokultury, ale už i lužní lesy. Voda z Česka nenávratně mizí. A odnáší s sebou i půdu, která ztratila schopnost srážky zadržovat, a navíc vysychá v kuse už pět let,“ upozorňuje Miroslav Kundrata, ředitel Nadace Partnerství.

Smyslem soutěže je podpořit a zviditelnit rozvoj opatření, která čelí stále extrémnějším změnám zemského klimatu a představit již odzkoušené a kvalitní projekty v této oblasti. Ty se stanou zdrojem inspirace pro tuzemské politiky, firmy, experty i širokou veřejnost. Sbírat je bude až do 22. března portál www.adaptaceroku.cz. Z nich pak odborná porota vybere z až pětadvacet nejzajímavějších, které položí základ chystané databáze těch nejlepších příkladů z praxe. Práci porotců doplní hlasování veřejnosti. To proběhne na webu soutěže ve druhé půlce léta.

Adapterra Awards navazuje na soutěž Adaptační opatření roku, kterou v roce 2015 uspořádala Integra Consulting, s.r.o. „Její výsledky ukáží inspirativní příklady, které může uskutečnit každý z nás. Ať už jako jednotlivec, firma či státní instituce. Vítězové pak budou mít příležitost seznámit se s opatřeními v okolních státech,“ říká Michael Hošek, odborný garant projektu.

„S Nadací Partnerství spolupracujeme na tématech sucha, povodní nebo znečištění vody už od roku 2012. Nyní jsme se rozhodli věnovat se tomuto tématu ještě šířeji a prostřednictvím další spolupráce s Nadací Partnerství se více rozkročit. Voda je naléhavé téma a zaslouží si pozornost. V České republice snad není aktuálnější výzvy, než je právě efektivní nakládání s ní a změna krajiny tak, aby nedocházelo ke zhoršování situace,“ podotýká Martina Šilhánová z firmy Nestlé.

Vrcholem celého klání bude slavnostní vyhlášení vítězů všech kategorií Adapterra Awards během konference na téma zvládání klimatických změn, která proběhne 4. listopadu 2019 v Praze. Odměnou pro vítěze soutěže bude vedle skvělé reklamy i zahraniční exkurze za nejlepšími příklady adaptačních opatření v roce 2020.
celý text

ostatní | 15. 2. 2019 | Autor:

Oznámení

Ve věcech územního plánu
zastupuje Ing. Václava Šimíčka Mgr. Naděžda Kolinová,
a to ve dnech:

pondělí 13 - 17 hod.

čtvrtek 10 - 11:30 hod.

Schůzku si prosím domluvte telefonicky na čísle 556 420 257.
celý text

ostatní | 17. 12. 2018 | Autor:

Nabídka pracovního místa v Bílovci

Seřizovač výrobních strojů - nabídka práce je vhodná i pro aktivní uchazeče v důchodovém věku, možnost práce na zkrácený úvazek. celý text

ostatní | 6. 12. 2018 | Autor:
#

Na nádvoří zámku byla nalezena studna

Při výkopových pracích na nádvoří klimkovického zámku se dnes dopoledne našla historická, asi osm metrů hluboká studna. Město pozve archeology, kteří zajistí její archeologický průzkum. celý text

ostatní | 3. 12. 2018 | Autor:

Informace pro žadatele o změnu územního plánu

Žádosti o změnu územního plánu celý text

ostatní | 29. 11. 2018 | Autor: Ing. Bc. Ladislav Vašek, tajemník MěÚ

Rekonstrukce nádvoří zámku v Klimkovicích

Na nádvoří zámku probíhají stavební práce, jejichž výsledkem budou zrekonstruované rozvody ležaté kanalizace a v příštím roce snad i nová úprava zadláždění nádvoří s mobiliářem. celý text

ostatní | 7. 11. 2018 | Autor:
uzei logo

Dotazník - Plánování v oblasti vod

Dobrý den,
obracíme se na Vás jménem Ministerstva zemědělství ve spolupráci s nímž bychom Vás chtěli požádat o vyplnění dotazníku týkajícího se „Plánování v oblasti vod“. Dotazník Vám zabere max. 5 minut. Výsledky těchto dotazníků pomůžou ke zjištění názorů a postojů, které zaujímá veřejnost a občané k přijatým opatřením.
celý text

ostatní | 7. 8. 2018 | Autor:
první předchozí
ze 2
poslední