Navigace

Obsah

Zprávy

Sčítání lidu, domů a bytů 2021

Sčítání 2021 začíná o půlnoci z 26. na 27. 3. 2021. V první fázi má každý možnost sečíst se online prostřednictvím
elektronického formuláře na webu nebo v mobilní aplikaci. Kdo se nesečte online, má zákonnou povinnost od
17. 4. do 11. 5. 2021 vyplnit a odevzdat listinný sčítací formulář. celý text

ostatní | 26. 2. 2021 | Autor:

Nabídka pracovního místa

Centrum sociálních služeb Ostrava hledá pečovatelku celý text

ostatní | 17. 2. 2021 | Autor:

Mimořádné posunutí uzávěrky a distribuce březnového zpravodaje

Z důvodu poskytnutí informací ze zastupitelstva města, které bude zasedat 24. 2. 2021, bude termín distribuce až 2. - 3. 3. 2021.
Uzávěrka přijímání příspěvků je proto rovněž posunuta na poledne 19. 2. 2021.
Děkujeme za pochopení a spolupráci. celý text

ostatní | 11. 2. 2021 | Autor: Alice Chlebovská

Pouhý průzor nestačí!

Pouhý průzor nestačí!

Většina řidičů si svá vozidla připravuje na zimní období již v měsíci říjnu. Ovšem pouhé přezutí pneumatik nepostačí, je důležité dodržovat další zákonem stanovené povinností. Některé z nich Vám v tomto článku připomeneme. celý text

ostatní | 10. 2. 2021 | Autor: Mária Bílková

PLÁNOVANÉ PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY 2. 3. 2021

INFORMACE O PLÁNOVANÉM PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY
Jménem provozovatele distribuční soustavy společnosti ČEZ Distribuce, a. s., si Vás dovolujeme informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny č. 110060749559 ve Vaší obci / městě:
Klimkovice/Václavovice
Dne 02.03.2021 od 8:00 do 14:30

Upřesnění rozsahu plánovaného přerušení dodávky elektřiny včetně adres dotčených odběrných míst naleznete na našich webových stránkách www.cezdistribuce.cz/odstavky.
Na uvedených webových stránkách se odběratelé mohou rovněž přihlásit k bezplatnému individuálnímu zasílání oznámení o poruchách a plánovaných přerušeních dodávky elektřiny.
Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny bude rovněž provedeno způsobem v místě obvyklým nebo s využitím elektronických komunikací.
Přerušení dodávky elektřiny je plánováno pouze v nezbytně nutném rozsahu, a to z důvodu prací spojených se zajištěním bezpečného a spolehlivého provozu distribuční sítě.
celý text

ostatní | 10. 2. 2021 | Autor: Mária Bílková

Zabezpečte své domovy!


Chraňte majetek svůj i svých sousedům.
K eliminaci majetkové trestné činnosti připomínáme informace preventivního rázu, díky kterým můžete předejít nechtěnému a nezákonnému vniknutí do Vašeho obydlí.
celý text

ostatní | 9. 2. 2021 | Autor: Mária Bílková

VAROVÁNÍ POLICIE ČR

Policie ČR upozorňuje občany Klimkovic
a okolních obcí na zvýšený počet vykradených nemovitostí za poslední 3 uplynulé noci,
v brzkých ranních hodinách.
V případě jakéhokoliv podezření volejte Policii ČR. celý text

ostatní | 25. 1. 2021 | Autor: Mária Bílková

Oznámení z ambulance MUDr. Bočkové a MUDr. Friedlové


Od čtvrtku 21. 1. 2021 prozatím do 28. 1. 2021 ordinace v karanténě - pouze telefonický kontakt s pacienty! Tel: 602 400 099. celý text

ostatní | 21. 1. 2021 | Autor:

Nalezeny klíče

Na Kulturní a informační středisko dnes byly odevzdány dva klíče se štítkem s nápisem "Studénka". celý text

ostatní | 6. 1. 2021 | Autor: Mária Bílková

Otvírací doba MěÚ Klimkovice po novém roce

Vzhledem k vládním opatřením je stále v platnosti OPATŘENÍ TAJEMNÍKA MĚSTSKÉHO ÚŘADU Č. 6/2020 z 12. 10. 2020.
Děkujeme za pochopení. celý text

ostatní | 4. 1. 2021 | Autor: Alice Chlebovská

Plán zimní údržby 2020-2021

Celý popis v přiloženém souboru. celý text

ostatní | 9. 12. 2020 | Autor: Alice Chlebovská

Aplikace "Moje místo v MSK"

Aplikace vznikla za podpory Moravskoslezského kraje za účelem pomoci lidem s rychlým přechodem na nové pracovní místo, bez nutnosti mezikroku v podobě registrace na Úřadu práce. celý text

ostatní | 3. 12. 2020 | Autor:

Nebuďte neviditelní

Již nastalo období, které sebou nese z pohledu provozu na pozemních komunikacích „SNÍŽENOU VIDITELNOST“. Co je tedy nutné připomenout chodcům a cyklistům, kteří jsou považování za nejzranitelnější účastníky silničního provozu?
celý text

ostatní | 6. 11. 2020 | Autor: Mária Bílková

Kontaktní místo pro seniory a občany v karanténě

V případě, že jste člověkem, který nemá jinou možnost zajistit si základní potraviny, zdravotní a hygienické potřeby a léky, město Klimkovice zřídilo ve dnech

pondělí, středa a pátek od 8:00 do 14:00 kontaktní místo
na tel. čísle 556 420 005

nebo mailech kis@mesto-klimkovice.cz, bilkova@mesto-klimkovice.cz.

Zde také máme k dispozici šité roušky zdarma. celý text

ostatní | 1. 11. 2020 | Autor: Mária Bílková
#

Aktuální informace do vašeho telefonu

Máme pro Vás k dispozici snadný a rychlý způsob, jak mít aktuální informace z našeho města ve svém mobilním telefonu nebo tabletu. Stačí si zdarma nainstalovat mobilní aplikaci V OBRAZE. celý text

ostatní | 14. 10. 2020 | Autor: Alice Chlebovská

Telefonní číslo - DUO PRAKTIK

Vážení spoluobčané, na základě informace praktických lékařek MUDr. Bočkové a MUDr. Friedlové Vám sdělujeme, že
OD PONDĚLÍ 19. 10. 2020 BUDE ZRUŠENA V ORDINACI PEVNÁ LINKA TEL. Č. 556 303 484,

VOLEJTE UŽ POUZE NA MOBILNÍ TELEFON 602 400 099!

Duo - Praktik s. r. o., Lidická 19, 742 83 Klimkovice celý text

ostatní | 14. 10. 2020 | Autor: Mária Bílková
DVB

Česká televize - informace o přeladění signálů

Aby Česká televize poskytla svým divákům dostatek času na přeladění, spustila vysílání v novém standardu DVB-T2 již v březnu roku 2018, a to na 26. kanálu. Obyvatelé domácností, kteří stále přijímají signál z končící platformy DVB-T, mohou na nový standard přeladit již nyní.   celý text

ostatní | 11. 8. 2020 | Autor: Alice Chlebovská
qr code

Kino Panorama prodává vstupenky on-line

Kino Panorama Klimkovice má za sebou další krok ke standardům 21. století a již nyní si můžete vstupenky kupovat on-line ze svého křesla. Web je zatím v trochu zkušebním provozu, ale funguje, zkuste to: http://www.mujbijak.cz/klient-3010/kino-450 nebo kis.mesto-klimkovice.cz / KINO PANORAMA KLIMKOVICE. Těšíme se na vás od 17. 8. 2020 v našem kině! celý text

ostatní | 5. 8. 2020 | Autor: Alice Chlebovská

KOMPOSTÉRY – VYHODNOCENÍ PRŮZKUMU – JAK TO BUDE DÁL

V průběhu měsíce května 2020 probíhala v našem městě anketa neboli průzkum veřejnosti o zájem o umístění kompostéru, pořízeného městem Klimkovice z dotace, na svém pozemku. Tímto bych chtěl poděkovat všem 583 respondentům, kteří projevili zájem o kompostér v této anketě, a to ať už formou anketního lístku nebo vyplněného online formuláře. Děkujeme, že myslíte ekologicky.
Zastupitelstvo města Klimkovic dne 27.5.2020 schválilo podání žádosti o dotaci z Operačního programu životního prostředí, kterou vyhotovuje odborná firma a termín podání je do 30.7.2020. Poté bude naše žádost vyhodnocována. Dotace ovšem nejsou nárokové, a proto nemůžeme předjímat, zda-li budeme úspěšní či nikoliv. To se dozvíme zřejmě v průběhu podzimu tohoto roku.
Předpokládejme optimisticky, že úspěšní budeme. Co bude poté následovat? Bude vybrán dodavatel kompostérů. Financování akce bude v poměru 85% Evropská unie a 15% Město Klimkovice. Při požadavku téměř 600 kompostérů, to znamená celkové náklady akce okolo 3 milionů korun, čili podíl města bude okolo 0,5 milionů korun. Distribuce kompostérů zájemcům by probíhala předpokládám někdy na jaře roku 2021. Zájemce při převzetí kompostéru podepíše předávací protokol a smlouvu o výpůjčce kompostéru na 5 let (doba udržitelnosti projektu, kdy musí kompostér zůstat v majetku žadatele čili města Klimkovice). Podmínky smlouvy o výpůjčce jsou striktně dány Evropskou unii. Po uplynutí doby udržitelnosti přejdou kompostéry do majetku občanů.
O průběhu dotačního řízení Vás budeme průběžně informovat.
Bc. Lukáš Lyčka, místostarosta


celý text

ostatní | 10. 6. 2020 | Autor:

Proč bioodpad nepatří do popelnice?

Jak ekologicky a navíc ekonomicky výhodně s bioodpadem naložit a využít tak jeho potenciál... celý text

ostatní | 28. 5. 2020 | Autor:

Co dělat, když vám hrozí ztráta bydlení ..

Informace z MPSV najdete na přehledném letáčku
celý text

ostatní | 26. 3. 2020 | Autor:

Tisková zpráva Ministerstva životního prostředí ve věci ohlašovací povinnosti a prominutí úkonů

Ministerstvo životního prostředí upravuje lhůty pro ohlašovací povinnost týkající se životního prostředí - viz příloha celý text

ostatní | 26. 3. 2020 | Autor:

Zelená linka Anděla Strážného

Máte strach o sebe nebo o své blízké? celý text

ostatní | 24. 3. 2020 | Autor:

Stanovisko MV ČR k posuzování prokazování totožnosti neplatným osobním dokladem

Ministerstvo vnitra vydává následující stanovisko:
1) Občané, u nichž v občanském průkazu nebo cestovním dokladu skončila doba platnosti po dni 1. 3. 2020, mohou na území ČR prokazovat svou totožnost i nadále těmito neplatnými doklady
2) Osoby, jimž skončila platnost řidičského průkazu během nouzového stavu, mohou na území ČR dále řídit motorové vozidlo pro příslušnou skupinu
3) Občané, jimž skončila platnost občanského průkazu po 1. 3. 2020, nemají dočasně povinnost požádat o vydání nového OP ve stanovených lhůtách

Uvedená opatření lze aplikovat pouze po dobu trvání nouzového stavu

Více informací v příloze
celý text

ostatní | 24. 3. 2020 | Autor:

Rodinné pasy

Krajský úřad Moravskoslezského kraje informuje rodiny s dětmi o možnosti využívání různých slev na tzv. rodinný pas .. více v informačním letáčku
celý text

ostatní | 19. 6. 2019 | Autor:

Rady pro případ ztráty nebo nálezu zvířete

Kontakty na psí útulky, kočičí depozita, záchranné stanice volně žijících živočichů a na dobrovolnické organizace pomáhající zvířatům v nouzi: celý text

ostatní | 16. 4. 2018 | Autor: