Navigace

Obsah

Město Klimkovice

Jsme na dohled od severomoravské metropole Ostravy, kde najdete veškerý komfort i ruch velkoměsta – kulturní či sportovní vyžití, zajímavosti pro děti, adrenalin pro teenagery nebo klidné návštěvy vyhlášené zoologické zahrady, planetária, Dolní oblasti Vítkovic či technických památek, které nikde jinde nemají obdoby.

Jsme na nejvýchodnějších výběžcích Nízkého Jeseníku – tzn. všude v okolí kopečky mírné tak akorát. Tak, že dělají v krajině zajímavá zákoutí, šťavnatá údolí a daleké výhledy. Mezi nejkrásnější patří pohled z lázeňského kopce, kdy stojíte na půdě Jeseníků a přes Ostravskou pánev a Moravskou bránu dohlédnete až do Beskyd či polských rovin.

Jsme branou do Poodří – chcete se projít kolem soustavy rybníků protkaných potůčky, náhony a mokřady, jež všechny zásobuje vodou řeka Odra? Věděli jste, že meandrující Odra je jedním z nejzachovalejších přirozených prostředí tohoto druhu? Na kole či pěšky můžete procházet kolem vzácných živočišných a rostlinných druhů. Můžete se projít dál až do starobylých měst, ve kterých působily významné osobnosti našeho kraje či celé země.

Novinky na tomto webu

22.10.2020 - 07.11.2020

Nařízení č. 29/2020 KHS MSK se sídlem v Ostravě

Detail Úřední deska

20.10.2020 - 20.11.2023

Smlouva o poskytnutí finanční výpomoci ZŠ Klimkovice

Detail Úřední deska

16.10.2020

Omezení provozu knihovny

Vážení uživatelé knihovny, z důvodu opatření nám všem známým se upravuje výpůjční doba knihovny do odvolání, s účinností od pátku 16.10.2020 a sice: pondělí 9-12 13-17 úterý, středa zavřeno čtvrtek 9-12 13-17 pátek 9-12 - Knihy můžete vracet prostřednictvím boxu u zadního vchodu do knihovny, veškeré dotazy posílejte emailem. knihovna@mesto-klimkovice.cz Děkujeme za vstřícnost a přejeme všem pevné zdraví. Zuzana Konvičková

Detail Aktuality ve městě

14.10.2020

Provoz ZUŠ Klimkovice

Vážení rodiče, v usnesení vlády ze dne 12. října 2020 č. 1022 o přijetí krizového opatření se omezuje provoz základních uměleckých škol tak, že se zakazuje osobní přítomnost žáků na vzdělávání v základní umělecké škole. Toto opatření je účinné od 14. října do 1. listopadu 2020. Dle výše uvedeného usnesení je pak s účinností od 26. října 2020 do 27. října 2020 zakázána osobní přítomnost žáků základních škol, středních škol, konzervatoří a základních uměleckých škol na vzdělávání. Po domluvě s učiteli studijních zaměření probíhá ve všech oborech distanční výuka. Předem děkujeme za spolupráci a přejeme všem pevné zdraví. MgA. Pavel Béreš, ředitel školy

Detail Koronavirus

14.10.2020

OPATŘENÍ ZŠ KLIMKOVICE OD 14.10. 2020 - INFORMACE PRO RODIČE

Vážení rodiče, od středy 14.10.2020 se mimořádným opatřením vlády zakazuje osobní přítomnost žáků ve škole. Výuka proto bude probíhat distanční formou na obou stupních ZŠ. V provozu nebude ani školní družina. Obědy jsou žákům hromadně odhlášeny. Pokud chcete svým dětem zajistit stravu během distanční výuky, je nutné si oběd znovu přihlásit na www.strava.cz , případně telefonicky nebo e-mailem jidelna@zsklimkovice.cz (vždy den předem do 14 hodin). Žáci přijdou konzumovat oběd v době od 12 – 12.30 hodin (upravíme podle počtu strávníků). Distanční výuka bude probíhat jak formou zadávání samostatné práce a předávání učiva v elektronické podobě, tak formou přímé online výuky pomocí video konferencí. Kromě vyučovacích hodin určených v rozvrhu mají žáci možnost požádat vyučující o individuální konzultace vzdálenou formou také v jiném čase. Současně si dovoluji upozornit, že podle novely školského zákona z léta tohoto roku je účast žáků na distanční výuce povinná, tj. mají povinnost vypracovávat zadané úkoly a účastnit se výuky ve formě video konferencí. V nich budou vyučující zaznamenávat absenci žáků, a tu je potřeba omluvit stejným způsobem, jakým se za normálních okolností omlouvá absence v době prezenční výuky. Žáci I. stupně a jejich zákonní zástupci budou mít informace a materiály k distančnímu vzdělávání na nástěnce v Bakalářích, žáci 4. a 5. ročníku budou pracovat v prostředí Google Classroom. Rozvrh on-line výuky je přiložen platí od pondělka 19.10. Žáci II. stupně spolu se svými zákonnými zástupci budou mít informace, materiály a pokyny ve školních gmailových účtech v Google Classroomu. Rozvrh on-line výuky je přiložen platí od pondělka 19.10. Žijeme v náročné době, která zasahuje do všech oblastí života. Proto se navzájem podpořme. V případě jakýchkoli dotazů neváhejte kontaktovat třídní učitele, popř. vedení školy.

Detail Koronavirus