Navigace

Obsah

OPATŘENÍ TAJEMNÍKA MĚSTSKÉHO ÚŘADU Č. 6/2020

Typ: ostatní
Omezení rozsahu úředních hodin Městského úřadu v Klimkovicích v souvislosti s přijetím krizových opatření Vlády České republiky 
pondělí:    08:00 – 11:30 hodin   a   14:00 – 15:30 hodin
středa:     08:00 – 10:00 hodin   a   14:00 – 17:00 hodin

Omezení rozsahu úředních hodin Městského úřadu v Klimkovicích v souvislosti s přijetím krizových opatření Vlády České republiky 

Čl. I
Opatření

V důsledku krizového opatření Vlády ČR č. 994  ze dne 8. října 2020, které vyplývá z nouzového stavu, vyhlášeného usnesením vlády ze dne 30. září 2020 č. 957 z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s pro-kázáním výskytu koronaviru (SARS CoV-2) a vzhledem k nutnosti ochrany života a zdraví osob vč. občanů města Klimkovic a zaměstnanců MěÚ Klimkovice s cílem zabránit šíření nákazy, a to mj. ome-zením osobního kontaktu úředních osob (zaměstnanců) s adresáty veřejné správy a dalšími externími osobami na nezbytně nutnou úroveň, a to s upřednostňováním písemného, elektronického či tele-fonického kontaktu před kontaktem osobním jsou do odvolání stanoveny úřední hodiny Městského úřadu v Klimkovicích pro veřejnost v následujícím rozsahu:

pondělí:    08:00 – 11:30 hodin   a   14:00 – 15:30 hodin
středa:     08:00 – 10:00 hodin   a   14:00 – 17:00 hodin

V těchto stanovených časech je možné vyřizovat pouze naprosto nezbytné záležitosti, a to pokud možno po předchozím telefonickém nebo e-mailovém objednání (kontakty uvedeny na webu města Klimkovic). Při všech kontaktech je bezpodmínečně nutné dodržovat veškerá možná opatření ome-zující přímý kontakt s povinností užívat osobní ochranné pomůcky včetně ochranných roušek nebo respirátorů a pokud možno i rukavic. Jednání bude vedeno výhradně přes bezpečnostní ochranné sklo a je bezpodmínečně nutné dodržovat dostatečnou vzdálenost osob. Pro platby je nutno využívat přednostně bezhotovostní platební styk (příjem hotovosti je omezen).
Veškerá obvyklá podání občanů bude možno činit přednostně dálkově, tedy prostřednictvím pošty, datových schránek nebo elektronicky se zaručeným elektronickým podpisem, e-mailem a telefonicky.
Z důvodu vládou přijatých krizových opatření bude MěÚ fungovat v režimu s minimálním počtem zaměstnanců, a to i s ohledem na nutnost zajištění ošetřování dětí zam. úřadu po uzavření základ. škol.

Čl. II.
Povinnosti zaměstnanců

Dodržovat ve všech prostorách MěÚ zvýšená hygienická opatření k minimalizaci rizika koronavirové infekce v souvislosti s výkonem práce (povinné používání všech dostupných osobních ochranných pracovních prostředků), několikanásobná desinfekce klik dveří v rámci úklidu každý den, apod.
Všichni zaměstnanci Městského úřadu v Klimkovicích jsou povinni řídit se tímto opatřením.

Čl. III.
Účinnost

Toto opatření nabývá účinnosti dnem 14. 10. 2020 od 06:00 hod. a současně se ruší platnost Opatření tajemníka městského úřadu č. 5/2020. 

V Klimkovicích 12. 10. 2020


                                          Ing. Bc. Ladislav Vašek                                       tajemník MěÚ Klimkovice
 


Vytvořeno: 30. 10. 2020
Poslední aktualizace: 1. 11. 2020 16:40
Autor: Mária Bílková