Navigace

Obsah

OPATŘENÍ TAJEMNÍKA MĚSTSKÉHO ÚŘADU Č. 5/2020

Typ: ostatní

Úřední hodiny Městského úřadu v Klimkovicích v podmínkách mimořádných opatření při epidemii v souvislosti s Mimořádným opatřením č. 15/2020 Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě

Čl. I Opatření

V souvislosti s Mimořádným opatřením č. 15/2020 Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě ze dne 17. 7. 2020 z důvodu nárůstu počtu osob, u kterých byla prokázána nákaza covid-19 na území celého Moravskoslezského kraje, z důvodu vzniku nových lokálních ohnisek nákazy a s ohledem na nutnost ochrany života a zdraví osob včetně občanů města Klimkovic a zaměstnanců MěÚ Klimkovice s cílem zabránit případnému rozšíření nákazy, a to mj. omezením osobního kontaktu úředních osob (zaměstnanců) s adresáty veřejné správy a dalšími externími osobami na nezbytně nutnou úroveň, a to s upřednostňováním písemného, elektronického či telefonického kontaktu před kontaktem osobním. Zůstávají však zachovány úřední hodiny Městského úřadu v Klimkovicích pro veřejnost v obvyklém rozsahu:
pondělí a středa: 08:00 – 11:30 hodin a 12:30 – 17:00 hodin.
V těchto stanovených časech je možné realizovat podání a vyřizovat úřední záležitosti, avšak pokud možno po předchozím telefonickém nebo e-mailovém objednání (kontakty uvedeny na webu města Klimkovic). Po příchodu před prosklené dveře úřadu žadatel /účastník řízení/klient oznámí svůj příchod zvonkem na dveřích. Následně bude kontaktován zaměstnankyní správního odboru a po sdě-lení úřední záležitosti mu tato zaměstnankyně zavolá příslušného zaměstnance, s nímž na vyhraze-ném pracovišti vyřídí svou záležitost. Při těchto kontaktech je povinnost užívat veškeré osobní ochranné pomůcky včetně ochranných roušek, respirátorů nebo ochranných štítů a příp. i rukavic. Jednání bude vedeno výhradně přes bezpečnostní ochranné sklo, na místě jednání nesmí být v tutéž dobu více než 2 osoby (jednající občan a úředník MěÚ) a je bezpodmínečně nutné dodržovat minimální rizikovou vzdálenost obou osob 2 m (vyjma rodinných příslušníků).
Veškerá obvyklá podání občanů bude možno i nadále činit přednostně dálkově, tedy prostřednictvím pošty, datových schránek nebo elektronicky se zaručeným elektronickým podpisem, e-mailem a telefonicky.
Nařizuji dodržovat ve všech prostorách MěÚ zvýšená hygienická opatření k minimalizaci rizika koro-navirové infekce v souvislosti s výkonem práce (povinné používání všech dostupných osobních ochranných prostředků).

Čl. II. Povinnosti zaměstnanců

Všichni zaměstnanci Městského úřadu v Klimkovicích jsou povinni se řídit tímto opatřením.

Čl. III. Účinnost

Toto opatření nabývá účinnosti dnem 22. 7. 2020 od 06:00 hod. do odvolání

V Klimkovicích 21. 7. 2020Ing. Bc. Ladislav Vašek
tajemník MěÚ Klimkovice


Vytvořeno: 21. 7. 2020
Poslední aktualizace: 21. 7. 2020 13:30
Autor: Mária Bílková