Navigace

Obsah

OPATŘENÍ TAJEMNÍKA MĚSTSKÉHO ÚŘADU Č. 1/2021

Typ: ostatní
Obnovení úředních hodin v pondělky a středy v rámci Městského úřadu v Klimkovicích a omezení v souvislosti s přijatými krizovými opatřeními Vlády ČR.

OPATŘENÍ TAJEMNÍKA MĚSTSKÉHO ÚŘADU Č. 1/2021

 

Obnovení úředních hodin v pondělky a středy v rámci Městského úřadu v Klimkovicích a omezení v souvislosti s přijatými krizovými opatřeními Vlády ČR

 

Čl. I

Opatření

 

V návaznosti na usnesení Vlády ČR č. 125  ze dne 14. února 2021, kterým vyhlásila nouzový stav, a přijetí krizového opatření vlády ze dne 14. února 2021 č. 128 z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s  výskytem koronaviru (SARS CoV-2) a vzhledem k nutnosti ochrany života a zdraví osob vč. občanů města Klimkovic a zaměstnanců MěÚ Klimkovice s cílem zabránit šíření nákazy, a to mj. omezením osobního kontaktu úředních osob (zaměstnanců) s adresáty veřejné správy a dalšími externími osobami na nezbytně nutnou úroveň je nutné upřednostňovat písemný, elektronický či telefonický kontakt před kontaktem osobním. Do odvolání jsou však obnoveny úřední hodiny Městského úřadu v Klimkovicích pro veřejnost v plném rozsahu:

pondělí:    08:00 – 11:30 hodin   a   12:30 – 17:00 hodin

středa:      08:00 – 11:30 hodin   a   12:30 – 17:00 hodin

V těchto stanovených časech je možné vyřizovat naprosto nezbytné záležitosti, a to pokud možno po předchozím telefonickém nebo e-mailovém objednání (kontakty uvedeny na webu města Klimkovic). Při všech kontaktech je bezpodmínečně nutné dodržovat veškerá možná opatření omezující přímý kontakt s povinností užívat osobní ochranné pomůcky včetně respirátorů nebo ochranných roušek a pokud možno i rukavic. Jednání bude vedeno výhradně přes bezpečnostní ochranné sklo a je bezpodmínečně nutné dodržovat dostatečnou vzdálenost osob. Pro platby je nutno využívat přednostně bezhotovostní platební styk (příjem hotovosti je striktně omezen).

Veškerá obvyklá podání občanů bude možno činit přednostně dálkově, tedy prostřednictvím pošty, datových schránek nebo elektronicky se zaručeným elektronickým podpisem, e-mailem a telefonicky.

Z důvodu vládou přijatých krizových opatření bude MěÚ fungovat v režimu s minimálním počtem za-městnanců, a to i s ohledem na nutnost zajištění ošetřování dětí zaměstnanců úřadu v důsledku omezeného rozsahu výuky v základních školách.

 

Čl. II.

Povinnosti zaměstnanců

 

Dodržovat ve všech prostorách MěÚ zvýšená hygienická opatření k minimalizaci rizika koronavirové infekce v souvislosti s výkonem práce (povinné používání všech dostupných osobních ochranných pracovních prostředků), několikanásobná desinfekce klik dveří v rámci úklidu každý den, apod.

 

Čl. III.

Účinnost

 

Toto opatření nabývá účinnosti dnem 15. 02. 2021 od 08:00 hod. a současně se ruší platnost Opatře-ní tajemníka městského úřadu č. 6/2020.

 

V Klimkovicích 15. 2. 2021

 

                                                                                                                                        Ing. Bc. Ladislav Vašek

                                                                                                                                     tajemník MěÚ Klimkovice


Vytvořeno: 19. 2. 2021
Poslední aktualizace: 19. 2. 2021 10:39
Autor: Mária Bílková