Navigace

Obsah

Koronavirus

Na této stránce přinášíme informace ke koronaviru Covid-19

Zprávy

OPATŘENÍ TAJEMNÍKA MĚSTSKÉHO ÚŘADU Č. 5/2020


Úřední hodiny Městského úřadu v Klimkovicích v podmínkách mimořádných opatření při epidemii v souvislosti s Mimořádným opatřením č. 15/2020 Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě

Čl. I Opatření

V souvislosti s Mimořádným opatřením č. 15/2020 Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě ze dne 17. 7. 2020 z důvodu nárůstu počtu osob, u kterých byla prokázána nákaza covid-19 na území celého Moravskoslezského kraje, z důvodu vzniku nových lokálních ohnisek nákazy a s ohledem na nutnost ochrany života a zdraví osob včetně občanů města Klimkovic a zaměstnanců MěÚ Klimkovice s cílem zabránit případnému rozšíření nákazy, a to mj. omezením osobního kontaktu úředních osob (zaměstnanců) s adresáty veřejné správy a dalšími externími osobami na nezbytně nutnou úroveň, a to s upřednostňováním písemného, elektronického či telefonického kontaktu před kontaktem osobním. Zůstávají však zachovány úřední hodiny Městského úřadu v Klimkovicích pro veřejnost v obvyklém rozsahu:
pondělí a středa: 08:00 – 11:30 hodin a 12:30 – 17:00 hodin.
V těchto stanovených časech je možné realizovat podání a vyřizovat úřední záležitosti, avšak pokud možno po předchozím telefonickém nebo e-mailovém objednání (kontakty uvedeny na webu města Klimkovic). Po příchodu před prosklené dveře úřadu žadatel /účastník řízení/klient oznámí svůj příchod zvonkem na dveřích. Následně bude kontaktován zaměstnankyní správního odboru a po sdě-lení úřední záležitosti mu tato zaměstnankyně zavolá příslušného zaměstnance, s nímž na vyhraze-ném pracovišti vyřídí svou záležitost. Při těchto kontaktech je povinnost užívat veškeré osobní ochranné pomůcky včetně ochranných roušek, respirátorů nebo ochranných štítů a příp. i rukavic. Jednání bude vedeno výhradně přes bezpečnostní ochranné sklo, na místě jednání nesmí být v tutéž dobu více než 2 osoby (jednající občan a úředník MěÚ) a je bezpodmínečně nutné dodržovat minimální rizikovou vzdálenost obou osob 2 m (vyjma rodinných příslušníků).
Veškerá obvyklá podání občanů bude možno i nadále činit přednostně dálkově, tedy prostřednictvím pošty, datových schránek nebo elektronicky se zaručeným elektronickým podpisem, e-mailem a telefonicky.
Nařizuji dodržovat ve všech prostorách MěÚ zvýšená hygienická opatření k minimalizaci rizika koro-navirové infekce v souvislosti s výkonem práce (povinné používání všech dostupných osobních ochranných prostředků).

Čl. II. Povinnosti zaměstnanců

Všichni zaměstnanci Městského úřadu v Klimkovicích jsou povinni se řídit tímto opatřením.

Čl. III. Účinnost

Toto opatření nabývá účinnosti dnem 22. 7. 2020 od 06:00 hod. do odvolání

V Klimkovicích 21. 7. 2020Ing. Bc. Ladislav Vašek
tajemník MěÚ Klimkovice
celý text

ostatní | 21. 7. 2020 | Autor: Mária Bílková

Mimořádné opatření č. 15/ 2020 KHS Ostrava

Mimořádné opatření č.15/2020 Krajské hygienické stanice se sídlem v Ostravě, s účinností od 17. 7. 2020 do odvolání. celý text

ostatní | 21. 7. 2020 | Autor: Mária Bílková

Informace k výskytu COVIDu 19 v klimkovických lázních - aktualizace

Vzhledem k tomu, že všechny testy pracovníků dětské léčebny Sanatorií Klimkovice na covid-19 jsou negativní, vrátí se dětská léčebna od pondělí 20. července do běžného provozu, což především znamená, že opět začne přijímat nové klienty. Hygienická opatření pro klienty, která platila v minulých týdnech, tedy zejména nošení roušek, desinfekce rukou, platí i nadále. V celých lázních se stále dezinfikují všechny společně užívané prostory v souladu s dezinfekčním řádem jako při epidemiologicky závažné situaci. celý text

ostatní | 17. 7. 2020 | Autor: Správce Webu

Informace k výskytu COVIDu 19 v klimkovických lázních

Všichni terapeuti a další pracovníci Sanatorií Klimkovice, kteří v předchozích dnech přišli do kontaktu s fyzioterapeutem dětského oddělení klimkovických lázní, u něhož byl v pátek 10. července zjištěn pozitivní test na covid-19, aktuálně podstupují testy přítomnost SARS-CoV-2. Do dneška obdrželo výsledky testů 22 terapeutů, tedy naprostá většina. U všech byl test negativní.   celý text

ostatní | 17. 7. 2020 | Autor: Správce Webu

Opatření od 1. 7. 2020

Od 1. července zůstanou v celém Moravskoslezském kraji v platnosti některá opatření, která budou jinde v Česku zrušena. Jiná omezení se ale týkají jen Karvinska a Frýdecko-Místecka, jako například nošení roušek v MHD, které v některých okresech povinné nebude – například v Ostravě, na Opavsku atd. Vyplývá to z aktualizované tiskové zprávy ministerstva zdravotnictví. celý text

ostatní | 1. 7. 2020 | Autor: Správce Webu

Dotace z NADACE ČEZ

V době, kdy vedení městského úřadu, úředníci a také starosta Jaroslav Varga, zajišťovali objednávku na dezinfekci a ochranné pomůcky v celkové výši 93.662,- Kč, zkusil starosta požádat o finanční příspěvek na tyto prostředky NADACI ČEZ. Rada města Klimkovice s tímto krokem souhlasila, a tak na účet města Klimkovice přišla dotace 50.000,- Kč, ze kterých mohly být náklady na dezinfekci a ochranné pomůcky z větší části uhrazeny.
Jednalo se o dezinfekci pro obyvatele Klimkovic, polomasky s vyměnitelnými filtry pro městskou policii, Domov pro seniory Klimkovice, Sbor dobrovolných hasičů Klimkovice a pracovníky Technické správy města Klimkovic a také úředníky městského úřadu Klimkovice.
V současné době již bylo obyvatelům města Klimkovic rozdáno vždy po 500 ml dezinfekce do domácnosti a byly rozděleny polomasky do domova pro seniory, dobrovolným hasičům a městské policii, a také byly rozděleny roušky zaměstnancům města Klimkovice. Děkujeme.
celý text

ostatní | 24. 4. 2020 | Autor: Mária Bílková

Portál Chcipomoct.cz

Dobrý den,

dovoluji si Vám představit portál chcipomoct.cz, který působí v rámci celé České Republiky. Jedná se o koordinační centrum mnoha dobrovolníků z celé ČR, stojí za ním nezisková organizace ACSA.
Cílem portálu je zaznamenat, roztřídit a propojit dobrovolníky s žádostmi o pomoc. Toto propojení je kontrolováno našimi operátory s cílem, aby nebyl žádný požadavek opomenut, nevyřešen. Portál neustále rozvíjíme a přizpůsobujeme aktuálním požadavkům. V současné době komunikujeme s tisíci dobrovolníky a vyřizujeme stovky žádostí o pomoc. Velmi bychom ocenili, kdyby bylo možné propagovat portál na vašich webových stránkách, určitě bychom pak mohli pomoci více potřebným.


Naši dobrovolníci intenzivně pomáhají zejména v těchto oblastech:
• Kamarád na telefonu – pravidelný kontakt zejména se seniory pod metodickým vedení garanta – psychologa
• Roušky – zjištění materiálu, šití, distribuce potřebným
• Další ochranné pomůcky – zejména distribuce desinfekce a ochranných obličejových štítů
• Doučování dětí ZŠ / SŠ – ideálně online
• Hlídání dětí – nabízíme různé formy hlídání
• Nákupy – pravidelné nákupy základních potravin a léků
• Venčení domácích mazlíčků – pokud nemohou lidé sami
• Odborná pomoc – evidujeme řadu odborníků připravených pomoci (od psychologů, sociálních pracovníků, přes elektrikáře, IT techniky až po krizové manažery), neváhejte napsat, co potřebujete

Registrace požadavků i dobrovolníků probíhá zde: chcipomoct.cz
Senioři se mohou na nás obracet na tel.: 777 778 538

Podstatnou část naší činnosti tvoří pomoc seniorům. Provozujeme speciální linku pro seniory, kterou nazýváme „Kamarád na telefonu“. Tato linka slouží jako prostředek pro to, aby si mohli lidé, kteří trpí v této době samotou, popovídat i o běžných věcech či zavzpomínat na hezké chvilky z jejich minulosti. Naši dobrovolníci jsou pod odborným vedením garanta, kterým je náš psycholog. Více informací o této lince najdete v přiloženém letáčku.

celý text

ostatní | 22. 4. 2020 | Autor: Mária Bílková

Jednorázové roušky zdarma

Vážení občané
město Klimkovice získalo z krizového štábu Moravskoslezského kraje pro své občany jednorázové roušky. Roušky se budou rozdávat v množství 5 ks na osobu. Předávání roušek bude probíhat ve středu 22. 4., ve čtvrtek 23. 4. a v pátek 25. 4. od 8 do 10 hodin před městským úřadem.
celý text

ostatní | 21. 4. 2020 | Autor: Správce Webu

SPOLU TO DÁME


Moravskoslezský kraj nabízí dobrovolnický portál s názvem „Spolu to dáme“, lidé zde mohou nabízet i využívat dobrovolnickou pomoc. Odkaz na webové stánky kraje, kde portál naleznete je https://spolu.msk.cz/ celý text

ostatní | 14. 4. 2020 | Autor: Mária Bílková

Bavlněné šité roušky na KIS

Na Kulturním a informačním středisku ( v přízemí zámku) máme opět k dispozici bavlněné šité roušky. Pokud ještě roušku nemáte, můžete si vyzvednout každý pracovní den od 8:00 do 14:00.

Děkujeme švadlenkám - Lenka Dedková a Jana Schönová,
Iva Sikulová Křížková, které roušky ušily zdarma pro Vás! celý text

ostatní | 14. 4. 2020 | Autor: Mária Bílková

Projekt Rychlá rada

Podnikatelé, pozor, informace v příloze především pro vás! Vše také na https://rychla-rada.cz
celý text

ostatní | 14. 4. 2020 | Autor: Správce Webu

POMOC SENIORŮM V KLIMKOVICÍCH

Nejohroženější skupinou vůči nákaze koronavirem jsou senioři. Pamatují na to také dobrovolníci v našem městě, kteří pomáhají v Domově pro seniory.
Paní Marie Zetková - ředitelka DPS nám k tomu napsala:

Naše poděkování patří mnoha lidem. Na začátku jsme stáli sami, bez relevantních informací, s holýma rukama a 40 šitými rouškami, které kolegyně získala od dobrovolníků z ostravské univerzity. Další roušky nám dodala p. Sikulová – Křížková a p. Friedlová. Když bylo ještě možno do našeho domova volně chodit, byly děti z Mozaiky a jedno z děvčátek navázalo pěkný vztah s naší obyvatelkou, padly si do oka a občas se navštívily. Teď když to není možné, přišla s tatínkem p. Babičem a také oni nám přinesli roušky. Roušek už jsme měli dost, problém byl s jejich údržbou, která je časově velmi náročná a tady se nabídla p. učitelka Brunová, která si pravidelně odnáší použité, a nosí voňavé nažehlené, a k tomu se ještě stará o individuální nákupy klientů.
Velké poděkování patří p. Unuckové, která nám coby dobrovolník zajišťuje dodávku potravin a umožňuje tak snížit styk zaměstnanců s velkým množstvím neznámých lidí. Aby se zaměstnanci nemohli stát zdrojem nákazy je pro nás v tuto chvíli klíčové.
Máme kontakt na dobrovolníky, kteří se nám přihlásili, že
v případě potřeby vypomohou za zaměstnance v přímé péči. Nabídla se p. Hana Robenková, p. Eva Haroková, p. Tereza Havelková a p. Lucie Vaňková.

Nerada bych na někoho zapomněla, pomoc nám nabízí mnoho lidí a všichni nezištně. Děkujeme. celý text

ostatní | 8. 4. 2020 | Autor: Mária Bílková

Bavlněné roušky na Kulturním a informačním středisku

Na Kulturním a informačním středisku ( v přízemí zámku) máme opět k dispozici bavlněné šité roušky. Pokud ještě roušku nemáte, můžete si vyzvednout každý pracovní den od 8:00 do 14:00.

Děkujeme všem švadlenkám - Lenka Dedková, Iva Sikulová Křížková, Hana Kubzová, MUDr. Šárka Friedlová,
Bára Bálková, Jana Budzelová! celý text

ostatní | 3. 4. 2020 | Autor: Mária Bílková
odpady leták

Jak zacházet s odpady v době koronavirové krize


ostatní | 2. 4. 2020 | Autor: Správce Webu
pokyny pro seniory

Pokyny nejen pro seniory


ostatní | 2. 4. 2020 | Autor: Správce Webu

Hledáme dobrovolníky

Město Klimkovive hledá pro Domov pro seniory v Klimkovicích
dobrovolníky z řad odborných vyučujících, studentů a zletilých žáků především sesterských a lékařských oborů.
Dobrovolníci se mohou hlásit na telefonních číslech: 556 420 005 a 556 420 303, nebo emailem: kis@mesto-klimkovice.cz, bilkova@mesto-klimkovice.cz celý text

ostatní | 1. 4. 2020 | Autor: Mária Bílková

Desinfekce

V souvislosti s přijetím krizových opatření v důsledku šířícího se koronaviru a z důvodu nutnosti ochrany zdraví občanů města Klimkovic zajistilo vedení města nákup dezinfekce rukou prostřednictvím Krizového štábu Magistrátu města Ostravy. Po obdržení dodávky bude dezinfekční prostředek ve spolupráci s hasiči poskytován zdarma občanům s trvalým bydlištěm v Klimkovicích.
Pro upřesnění termínu, místa a způsobu vydávání dezinfekce sledujte informace na těchto webových stránkách a městský rozhlas.
Jaroslav Varga, starosta celý text

ostatní | 1. 4. 2020 | Autor: Správce Webu

Co s použitými rouškami?

https://www.mzp.cz/cz/news_20201903-Doporuceni-pro-nakladani-pouzitymi-osobnimi-ochrannymi-pomuckami celý text

ostatní | 1. 4. 2020 | Autor: Správce Webu

Zřízení kontaktního místa

V případě, že jste tím člověkem, který nemá jinou možnost zajistit si základní potraviny, zdravotní a hygienické potřeby a léky, město Klimkovice zřídilo v pracovních dnech v 9:00 – 14:00 kontaktní místo na tel. čísle 556 420 005 nebo mailu kis@mesto-klimkovice.cz, bilkova@mesto-klimkovice.cz. celý text

ostatní | 1. 4. 2020 | Autor: Správce Webu

Opatření tajemníka MěÚ

Omezený rozsah výjimečných úředních hodin Městského úřadu v Klimkovicích v souvislosti s přijetím krizových opatření Vlády České republiky celý text

ostatní | 1. 4. 2020 | Autor: Správce Webu