Navigace

Obsah

Město Klimkovice

Klimkovice se nacházejí v těsné blízkosti Ostravy. Dějiny města sahají do 2. poloviny 14. století. Na první pohled zaujmou typickou siluetou bizarní věže kostela a starobylého zámku. Součástí města jsou části Josefovice, Václavovice a Hýlov. Na území katastru Klimkovic se nacházejí Sanatoria Klimkovice - lázeňský areál se rozkládá v lesnaté krajině v krásné přírodní scenérii s výhledem na panorama Beskyd. Dnešní Klimkovice jsou se svými více než 4 400 obyvateli rozvíjejícím se městem s cílem přizpůsobit se požadavkům a úrovni lázeňských měst.

Novinky na tomto webu

15.11.2018

Pozvánka na veřejné zasedání OV Hýlov

16. 11. 2018 v 19:00 v restauraci U Rašků i s malou večeří pro každého z Vás.

Detail Hlášení městského rozhlasu

15.11.2018

Pozvánka na poslední zasedání OV Hýlov v tomto roce

16. 11. 2018 v 19:00 v restauraci U Rašků, is malou večeří pro každého z Vás.

Detail Osadní výbor Hýlov - Pozvánky

15.11.2018 - 28.11.2018

INFORMACE O KONÁNÍ 2. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

Detail Úřední deska

07.11.2018

Rekonstrukce nádvoří zámku v Klimkovicích

Na nádvoří zámku probíhají stavební práce, jejichž výsledkem budou zrekonstruované rozvody ležaté kanalizace a v příštím roce snad i nová úprava zadláždění nádvoří s mobiliářem.

Detail Aktuality ve městě

07.11.2018 - 23.11.2018

Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje MSK

Detail Úřední deska

06.11.2018

Výsledky ustavujícího zasedání zastupitelstva

Zastupitelé Klimkovic si zvolili nové vedení města Na ustavujícím zasedání zastupitelstva 31.10.2018 byla zvolena nová rada města ve složení Ing. Zdeněk Husťák – starosta, Ing. Lucie Krejčí, Ph.D. - místostarostka, Bc. Lukáš Lyčka - radní, Jaroslav Varga - radní a Ing. Taťjana Urbánková - radní. Následně zastupitelé ustavili kontrolní a finanční výbor. Předsedkyní kontrolního výboru byla zvolena Ing. Pavla Vavrošová a předsedou finančního výboru Ing. Petr Jiříček. Na závěr ustavujícího zastupitelstva byla zvolena pověřenou zastupitelkou pro Územní plán města Klimkovic Prof. Ing. Naďa Rapantová, CSc.

Detail Aktuality ve městě

01.11.2018

Opisy vodoměrů

Opisy vodoměrů budou v Klimkovicích probíhat v době od 1. 11. 2018 do 21. 11. 2018. Prosíme o zpřístupnění vodoměrů.

Detail Hlášení městského rozhlasu

01.11.2018 - 30.11.2018

Bytový pořadník

Detail Úřední deska

30.10.2018

Nález klíčů

30. 10. 2018 byly na ul. 28. října před ordinací MUDr. Vyroubalové nalezeny klíče. Majitel nechť se informuje v kanceláři č. 10 MěÚ Klimkovice, tel. 556 420 752.

Detail Ztráty a nálezy

25.10.2018

Výzva - Junior Inovátor

Studenti Moravskoslezského kraje mohou prokázat svůj podnikatelský talent a inovátorské myšlení v soutěži Junior Inovátor, kterou pořádá Moravskoslezské inovační centrum Ostrava (MSIC). Studenti a týmy se mohou přihlašovat až do 29.3.2019, více informací najdete v přiložené tiskové zprávě.

Detail Aktuality ve městě

24.10.2018

MěÚ Studénka vyhlašuje výběrové řízení

Tajemník Městského úřadu Studénka vyhlašuje výběrové řízení č. 9/2018 pro obsazení prac. místa "REFERENT/KA ODBORU MÍSTNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A ÚDRŽBA MAJETKU". Podrobnosti uvedeny v příloze.

Detail Aktuality ve městě

23.10.2018

Částečná uzavírka tunelu

Ministerstvo dopravy, Odbor pozemních komunikací (dále jen „Ministerstvo dopravy“), jako věcně příslušný silniční správní úřad ve věcech dálnic podle § 40 odst. 2 písm. c) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“), rozhodlo podle § 24 odst. 2 zákona o pozemních komunikacích takto: Na základě žádosti Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO 659 93 390, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 (dále jen „žadatel“), doručené dne 24. 9. 2018, se za účelem provádění pravidelné údržby a servisu tunelu Klimkovice na dálnici D1 povoluje I. částečná uzavírka tunelu Klimkovice na dálnici D1, a to a) uzavírka levé trouby tunelu Klimkovice v termínu 23. 10. 2018, 00:10 hod.– 24. 10. 2018, 24:00 hod.; provoz bude veden v pravé tunelové troubě v režimu 1+1, b) uzavírka pravé trouby tunelu Klimkovice v termínu 25. 10. 2018, 00:15 hod.– 26. 10. 2018, 24:00 hod.; provoz bude veden v levé tunelové troubě v režimu 1+1, II. úplná uzavírka dálnice D1 v tunelu Klimkovice, a to v termínech a) 23. 10. 2018, 00:00–00:10 hod., b) 25. 10. 2018, 00:00–00:10 hod., c) 27. 10. 2018, 00:00–00:10 hod.

Detail Aktuality ve městě

15.10.2018

Přerušení dodávky vody - 8. 11. 2018

Na základě §9, odstavec 5, zákona č. 274/2001Sb. o vodovodech a kanalizacích v platném znění, si Vás dovolujeme informovat o plánované odstávce na vodovodní síti Aktuální informace o průběhu odstávky lze získat na www.smvak.cz v sekci Přerušení dodávky vody, podsekci Plánované odstávky Číslo plánované odstávky: 1766 Obec: Klimkovice, Klimkovice Ulice: Polanecká Skut. zahájení: Plán. zahájení orientačně: 08.11.2018 12:00 Plán. ukončení orientačně: 08.11.2018 14:00 Dotčená oblast: část ulice Polanecká Způsob náhradního zásobování: Umožněno předzásobení

Detail Hlášení městského rozhlasu

15.10.2018

Přerušení dodávky vody - 8. 11. 2018

Na základě §9, odstavec 5, zákona č. 274/2001Sb. o vodovodech a kanalizacích v platném znění, si Vás dovolujeme informovat o plánované odstávce na vodovodní síti Aktuální informace o průběhu odstávky lze získat na www.smvak.cz v sekci Přerušení dodávky vody, podsekci Plánované odstávky Číslo plánované odstávky: 1765 Obec: Klimkovice, Klimkovice Ulice: Lidická Skut. zahájení: Plán. zahájení orientačně: 08.11.2018 11:00 Plán. ukončení orientačně: 08.11.2018 13:00 Dotčená oblast: ul. Lidická č.p. 15, 20, 19, 1 Způsob náhradního zásobování: Umožněno předzásobení

Detail Hlášení městského rozhlasu

15.10.2018

Přerušení dodávky vody - 8. 11. 2018

Na základě §9, odstavec 5, zákona č. 274/2001Sb. o vodovodech a kanalizacích v platném znění, si Vás dovolujeme informovat o plánované odstávce na vodovodní síti Aktuální informace o průběhu odstávky lze získat na www.smvak.cz v sekci Přerušení dodávky vody, podsekci Plánované odstávky Číslo plánované odstávky: 1764 Obec: Klimkovice, Klimkovice Ulice: Porubská Skut. zahájení: Plán. zahájení orientačně: 08.11.2018 08:00 Plán. ukončení orientačně: 08.11.2018 10:00 Dotčená oblast: ulice Porubská Způsob náhradního zásobování: Umožněno předzásobení

Detail Hlášení městského rozhlasu