Městský úřad - odbor finanční


Náplň činnosti odboru

  • Podklady pro sestavení rozpočtu města a provádění jeho změn během roku dle zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
  • Vedení účetní evidence dle zákona 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 505/2002 Sb. a dle Českých účetních standardů pro ÚSC č. 501 až č. 522
  • Vedení agendy poplatku ze psů dle obecně závazných vyhlášek města (formulář)
  • Evidenci veškerého movitého a nemovitého majetku města
  • Zpracování měsíčních, pololetních a ročních výkazů pro MF a rozborů hospodaření pro jednání rady a zastupitelstva města
  • Zpracování závěrečného účtu města včetně finančního vypořádání ve vztahu ke státnímu rozpočtu
  • Peněžní styk s bankou - internetové bankovnictví
  • Podklady pro styk s pojišťovnou
  • Plnění úkolů vyplývajících z platných zákonů a vyhlášek, které mají vztah k bodům a) až i) náplně činnosti finančního odboru
  • Vedení agendy výherních hracích automatů
(c) 2018 Město Klimkovice, webdesign: Tomáš Neuwirth
Mapa stránek | Grafická verze | Textová verze | Tisková verze | Odeslat emailem