Zpravodaj města Klimkovic

Zpravodaj vydává Městský úřad Klimkovice, Lidická 1, 742 83 Klimkovice, www.mesto-klimkovice.cz, evidován Ministerstvem kultury ČR pod ev. číslem MK ČR E 10190.

Inzerci, příspěvky přijímáme na kis@mesto-klimkovice.cz, tel. 556 420 005 – Alice Chlebovská.

Redakce si vyhrazuje právo na zkrácení a úpravu článků, v plném rozsahu jsou články uvedeny na webových stránkách města. Náklad 1.800 ks.

Uzávěrka vždy do 20. předcházejícího měsíce, poté pouze po dohodě.
Ceník inzerce     Technické podmínky     Zásady pro vydávání Zpravodaje     Harmonogram    

 

Aktuální číslo12-2017


Archiv starších čísel

(c) 2018 Město Klimkovice, webdesign: Tomáš Neuwirth
Mapa stránek | Grafická verze | Textová verze | Tisková verze | Odeslat emailem