Projekt rovné příležitosti

CZ.1.04/3.4.04/88.00008

Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Projekt s názvem Rovné příležitosti ve městě Klimkovice startuje 1. 12. 2012 a je zaměřen na osoby, které se vracejí na trh práce po mateřské dovolené, dále je zde věnována zvýšená pozornost osobám v předdůchodovém věku, a také ženám ohroženým nezaměstnaností.

V rámci dvouletého trvání projektových aktivit projdou vybraní účastníci několikadenním školením, poradenstvím z oblastí rovných příležitostí a rovného přístupu, případně se zúčastní akreditovaného rekvalifikačního kurzu. Některým osobám bude následně umožněno vrátit se zpět do pracovního procesu ve spolupráci s partnerskými subjekty, které se také aktivně zapojí do propagace myšlenky rovných příležitostí v regionu.

Pro účastníky vyjmenovaných aktivit bude otevřeno neregistrované předškolní zařízení, které budou moci využívat po celou dobu trávní projektu. Cestovné i stravné bude účastníkům navštěvující školení, poradenské aktivity a rekvalifikace hrazeno z rozpočtu projektu.

 

První setkání 29.1.2013

1. pracovní snídaně 27.2.2013

Individuální poradenství

1. vzdělávací seminář 15.–17.5. 2013

2. pracovní snídaně 4.6.2013

2. vzdělávací seminář 12.–14.6. 2013

3. vzdělávací seminář 2.-4.10. 2013

3. pracovní snídaně 4.10.2013

4. vzdělávací seminář 22.–24.1. 2014

5. vzdělávací seminář 26.–28.3. 2014

4. pracovní snídaně 4.12. 2013

5. pracovní snídaně 5.3. 2014

6. pracovní snídaně 10.6.2014

7. pracovní snídaně 25.10.2014

2. konference 13.11.2014


Rekvalifikační kurzy


Školička Pastelka

Zaměstnání účastníků

 

 

Pro více informací kontaktujte: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(c) 2018 Město Klimkovice, webdesign: Tomáš Neuwirth
Mapa stránek | Grafická verze | Textová verze | Tisková verze | Odeslat emailem