Cyklostezky v Klimkovicích I.etapa – 1.část
Cyklostezky Klimkovice I.etapa-1.část

Vážení spoluobčané, lázeňští hosté, cyklisté, sportovci

Jistě vám neušel v minulých měsících stavební ruch v místech bývalých chodníků, polních a lesních cest v Klimkovicích, resp. v jejich místních částech Fonovice, Hýlov a Mexiko. Město Klimkovice zde budovalo cyklostezky pod označením I. etapa-1. Část. Celá stavba byla rozdělena do pěti samostatných a kolaudovaných úseků.

Úsek 1a podél silnice II/647, ulice Čs. armády, od křižovatky s ulicí Lidickou po ulici U Barevny, jehož délka je 190 m, má propojit centrum města s cyklotrasou č. 6011 směr Polanka n. O. a 6190 směr Jistebník. Tento úsek je vybudován jako stezka pro cyklisty spolu s chodníkem.

Úsek 1b vede přímo parkem Petra Bezruče o délce 417 a je součástí výše uvedené cyklotrasy č. 6011. Povrch tohoto úseku je asfaltový a jistě si zde přijdou na své i in-line bruslaři.

Další úsek spojuje konec ulice Komenského u šrotiště (bývalý školní statek) přes pole s ulicí Fonovickou a stavebně byl veden pod označení úsek 2a. Jeho délka je 886 m a i zde je povrch vhodný pro in-line bruslaře.

Pokračováním tohoto úseku, k hranici katastru s Jistebníkem, je úsek 2b v délce 144 m a obě tyto části cyklostezky jsou součástí neoznačené cyklotrasy propojující cyklotrasu č. 6011 a č. 6190.

Poslední a nejdelší částí s označením úsek č. 4 je cyklostezka vedoucí lesem od sanatorií směrem k ulici Mexiko s ukončením u chat před restaurací U Buroně. Tato část je součástí cyklotrasy č. 6140 a její délka je 1490 m a v budoucnu má sloužit jako cykloturistické propojení Ostravy-Poruby se Sanatorii Klimkovice.


Náklady na tyto úseky stavby přesáhly 7,0 mil. Kč, z jejichž uznatelných nákladů uhradí poskytovatel dotace Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko 85 %. Počátek toku financí však byl z Evropské unie.

Cyklostezky vybudovala firma Jankostav, s.r.o. Ostrava a jejich výstavbu nám budou připomínat tři pamětní desky umístěné u jednotlivých úseků. Celá stavba byla průběžně kolaudována a je dána do užívání bez výhrad.

V současné době probíhá diskuse a jednání k možnosti umístění závor zabraňujících vjezd motorovým vozidlům, byť jsou cyklostezky řádně označeny dopravními značkami. Apelujeme na řidiče motorových vozidel, aby dodržovali pravidla a předpisy silniční dopravy a na takto označené cyklostezky nevjížděli a žádáme uživatele těchto cyklotras, aby je pomohli chránit a hlásili na Městský úřad Klimkovice případně Technickou správu města Klimkovic nežádoucí jevy.

Vážení spoluobčané, cyklisté, sportovci, přejeme vám spoustu naježděných či nachozených kilometrů po nových cyklostezkách, které, jak věříme se budou dále budovat a nebudou poslední .

Za hospodářsko-technický odbor MěÚ Klimkovice


Petr Bílý
(c) 2018 Město Klimkovice, webdesign: Tomáš Neuwirth
Mapa stránek | Grafická verze | Textová verze | Tisková verze | Odeslat emailem