O městě

Klimkovice se na­cházejí v těsné blízkosti Ostravy. Na první pohled zaujmou typickou siluetou bizarní věže kostela a starobylého zámku. Dějiny města sahají do 2. poloviny 14. století. Za je­jich zakladatele se považuje Beneš I. z Kravař (1383 - 1398), který povýšil původní tvrz na město a udělil mu městský znak a městská práva. V 15. st. získala na čas panství opav­ská knížata a od r. 1451 rytířský rod z Bítova. Výrazněji se do historie Klimkovic zapsal ry­tířský rod Bzenců (1572 - 1600), především Ondřej Bzenec, který dal v letech 1578 - 79 postavit zámek a kostel. Od r. 1600 se stali držitelé panství Vlčkové (později Wilczkové), z nich největších poct a politických hodností u vídeňského dvora dosáhl hrabě Jin­dřich Vilém Wilezek (1685 - 1739).

V letech 1848 a 1854 postihly město dva zničující požáry při nichž vzala za své značná část středu města včetně kostela sv.Kateřiny a zámku (1578-79). Dalšími kulturními památkami města je kostel sv. Trojice (1525-29), podloubí na náměstí a památníky I. a II. sv. války. V roce 2002 byl Poslaneckou sněmov­nou Parlamentu ČR městu udělen městský prapor.

Mezi významné osobnosti městapatří A. Vašek - notář, bratr P. Bezruče, J. Glazaro­vá – spisovatelka a J. Lubojacký - akad. malíř.

Na území katastru Klimkovic se nacházejí věhlasná Sanatoria Klimkovice

Poloha města

Klimkovice na www.mapy.cz

Poloha Klimkovic:
Klimkovice na mapy.cz

Mapa Klimkovic:
Mapa města Klimkovice na mapy.cz

Klimkovice leží na hlavní silnici I/47 Hranice - Odry - Fulnek - Bílovec – Ostrava. Rozkládají se přibližně na 49° 47' severní šířky a na 18° 08' východní délky. Nejvyšším místem klimkovického katastru je vrch Mezihoří (382 m n. m.), nejnižší místo je při odtoku řeky Polančice (238 m n. m.). Součástí Klimkovic jsou části Josefovice, Hýlov a Václavovice. S nimi měří klimkovický katastr 1 423 ha.Podrobná mapa města včetně čísel popisných

Poznámka: obraz má velikost 2,5MB.
Mapa města


Legenda k mapě:
1 - Farní kostel Sv. Kateřiny
2 - Zámek - Městský Úřad - Muzeum
3 - Jodová sanatoria
4 - Památník osvobození
5 - Sad Petra Bezruče
6 - Základní uamělecká škola, knihovna, Kostel Sv. Trojice
7 - Památní lípa Na Láni
8 - Základní škola
9 - Hřiště
10 - Hřbitov
11 - Kino Panorama
12 - Zdravotní středisko
13 - Zahradnické učiliště
14 - Tělocvična
15 - Zemědělská škola - učiliště
16 - Zemědělské družstvo Slezan
17 - Koupaliště
(c) 2018 Město Klimkovice, webdesign: Tomáš Neuwirth
Mapa stránek | Grafická verze | Textová verze | Tisková verze | Odeslat emailem