Úřední doba a kontakty

Adresa

Městský úřad Klimkovice 
Lidická 1
742 83 Klimkovice

Žádosti o informace je možné podávat buď písemně na výše uvedenou adresu, elektronicky pomocí tohoto formuláře nebo přes elektronickou podatelnu.

 

Adresa datové schránky: ximbfsi

 

Úřední doba Městského úřadu Klimkovice
Pondělí  
Středa 
8 - 11.30 h
8 - 11.30 h
12.30 - 17 h
12.30 - 17 h

 

 

Ověřování - kancelář č.10 (matrika)

Pondělí
Úterý
Středa  
Čtvrtek
Pátek

8 - 11.30 h
8 - 11.30 h
8 - 11.30 h
8 - 11.30 h
Neověřuje se

12.30 - 17 h
12.00 - 14 h
12.30 - 17 h
12.00 - 14 h
Neověřuje se

 

Organizační struktura městského úřadu

Městský úřad „obývá“ celé 1. patro budovy zámku, starostu města naleznete v  kanceláři č. 4  (se vstupem přes sekretariát, tj. kancelář č. 5). Vzhledem k jeho pracovní vytíženosti je lépe - v případě nutnosti projednat záležitost přímo se starostou – objednat se na tel. č. 556 420 303.

Co u nás vyřídíte dveře č. Jméno, telefon a e-mail
Starosta města
5

Ing. Zdeněk Husťák
Mobil  602 610 632
Tel. 556 420 303
starosta@mesto-klimkovice.cz

Místostarosta města
Místostarosta přítomen po telefonické dohodě
3

Ing. Petr Večerka
Tel. 725 355 043
vecerkap@email.cz

Tajemník MěÚ  
Personální agenda  
Obecně závazné vyhlášky města
9

Ing. Pavla Vavrošová  
Tel. 556 420 196
tajemnik@mesto-klimkovice.cz

Odbor správní

Evidence obyvatel

OP, CP, CzechPoint

Stížnosti občanů, petice, volby

Hlášení a projednávání přestupků

Požární ochrana, školství

Ztráty a nálezy,

10

Bc. Andrea Jahnová  
Tel. 556 420 752
jahnova@mesto-klimkovice.cz

Matrika, CzechPoint

Ověřování podpisů a listin

Sociální záležitosti, pokladna

10

Marie Obstová
Tel. 556 420 752
obstova@mesto-klimkovice.cz

Příjem písemností (podatelna)

Sekretariát starosty

Krizové řízení

5

Ivana Gelnarová  
Tel. 556 420 303
podatelna@mesto-klimkovice.cz

Odbor finanční

Rozpočet města  

Výherní hrací přístroje

7

Ing. Renata Jančová
Tel. 556 420 079
jancova@mesto-klimkovice.cz

Příjmy města  

Evidence psů

7

Vladislava Králová  
Tel. 556 420 079
kralova@mesto-klimkovice.cz

Výdaje města
7

Ing. Hana Vožická  
Tel. 556 420 079
vozicka@mesto-klimkovice.cz

Odbor hospodářsko-technický

Územní plánování

Dělení a scelování pozemků

Vyjadřování k novým stavbám

15

Ing. Václav Šimíček
Tel. 556 420 257
simicek@mesto-klimkovice.cz

Životní prostředí, kácení dřevin
Silniční správní úřad
11

Petra Janečková-Bílá
Tel. 556 420 108
janeckovabila@mesto-klimkovice.cz

Příprava a realizace investic města, dotace

Administrace kanalizace ve městě

11

Petr Bílý
Tel. 556 420 108
bily@mesto-klimkovice.cz

Pronájem pozemků města

Odpadové hospodářství

Příspěvky na výměnu kotle

Úvěry z Fondu na rekonstrukci bytů a domů

12

Marta Křivdová
Tel. 556 420 233
krivdova@mesto-klimkovice.cz

Příprava a realizace investic města
12

Sylva Homolová  
Tel. 556 420 233
homolova@mesto-klimkovice.cz

Výkupy a prodeje pozemků a budov

Věcná břemena

Ochrana ovzduší

11

RNDr. Marie Czernínová 
Tel. 556 420 108
czerninova@mesto-klimkovice.cz

Kulturní a informační středisko Klimkovice

Kulturní akce, Zpravodaj
Hlášení v městském rozhlase
Pokladna
přízemí zámku

Alice Chlebovská  
Tel. 556 420 005
kis@mesto-klimkovice.cz

Pokud si nejste jisti, komu dopis adresovat, pošlete jej na adresu podatelna@mesto-klimkovice.cz, odkud pak bude předán konkrétní osobě.

 

Technická správa města Klimkovic

Adresa:

Technická správa města Klimkovic

Ostravská 96

742 83  Klimkovice 

 

 

Úřední hodiny

Pondělí

8 - 12 h

13 - 17 h

Středa

8 - 12 h

 

 

 

Co u nás vyřídíte Jméno, telefon a e-mail

Místní komunikace, chodníky,  
- letní a zimní údržba                                  - dopravní značení, překopy 

Údržba zeleně ve městě, parku               

Opravy městského kanalizačního řadu

Milan Glomb

Tel. 558 955 823

glomb@mesto-klimkovice.cz

Správa hřbitova, hřbitovní poplatky

Veřejný rozhlas

Veřejné osvětlení

Městské kotelny

Sjednávání odvozu komunálního odpadu (popelnice)

Hana Kubzová

Tel. 556 420 580

kubzova@mesto-klimkovice.cz

Byty, nebytové prostory města Jana Gramelová   
Tel. 558 955 821
gramelova@mesto-klimkovice.cz
(c) 2018 Město Klimkovice, webdesign: Tomáš Neuwirth
Mapa stránek | Grafická verze | Textová verze | Tisková verze | Odeslat emailem