Komunitní projekty

Komunita (z lat. cum – spolu, mezi sebou a munere – darovat) je společenství živých bytostí, které sdílejí určitou oblast (omezenou prostorově, jejich společnými zájmy apod.). Komunitu charakterizuje zejména sdílená vzájemná interakce, vycházející například ze společných potřeb nebo zájmů.

Tolik z Wikipedie. V našem reálném světě komunitu představují lidé, kteří se semknou kolem cíle, kterého chtějí dosáhnout. Staří, mladí, různého zaměření a nadání. Komunity mohou vznikat různé, jejich cíle také.

Cílem může být uspořádání nějaké akce (sportovní, společenské apod.), vytvoření či zušlechtění nějakého místa, které bude sloužit nejen této komunitě (veřejná prostranství, atraktivní nebo i úplně obyčejné plácky) apod.

Parta lidí (komunita) např. pro své město (větší komunitu) vymyslí a zrealizuje něco šikovného. Tomu říkáme projekt. A přehled projektů, které byly v Klimkovicích zrealizovány nebo probíhají, je uveden níže.

 

Veřejná prostranství

 

Parčík

 

Projekt Parčík je historicky prvním komunitním projektem v Klimkovicích. U jeho zrodu stálo Rodinné centrum Želvička a výsledkem je dětské hřiště a relaxační zóna pro dospělé nyní v majetku města, tedy volně přístupné a naše.

Více informací

 

Studánky

Město Klimkovice získalo dotaci z Moravskoslezského kraje na další komunitní akci - revitalizaci studánek. Jedná se o komunitní akci, tedy takovou, na jejíž přípravě i realizaci se podílí kromě města i veřejnost – dobrovolníci, nadšenci, ti, kteří mají zájem a chtějí se do dění ve svém městě připojit.

Více informací

   

 

 

Eventy

 

Klimkovické farmářské trhy

2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011

Masopust

2017, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009

Stavění máje

2016, 2015, 2014, 2013, 2011

Advent

2014, 2013, 2012

Sousedský ples

19.2.2011

Ukliďme Česko

16.4.2016

Vesnické sportovní hry

2.4.2016

Pietní akt

29.4.2016

 

 

Místní agenda 21

MA21 - Kulaté stoly

připravuje se...

 

(c) 2018 Město Klimkovice, webdesign: Tomáš Neuwirth
Mapa stránek | Grafická verze | Textová verze | Tisková verze | Odeslat emailem