Investiční akce

 

Níže je uveden výčet nejzajímavějších investičních akcí města. O ostatních investičních akcích můžete získat informace na Hospodářsko-technickém odboru města Klimkovic: simicek@mesto-klimkovice.cz, tel. 556 420 257.

 

 

Investice města 2016

Počátkem března schválili zastupitelé seznam investic pro letošní rok. Díky dotacím a úsporám můžeme letos proinvestovat více než 20 miliónů korun. Největší částky jdou v souladu s Programovým prohlášením Rady města do oprav nemovitého majetku a zvýšení bezpečnosti na pozemních komunikacích. 

Více informací

 

   
 

Rekonstrukce Opavské cesty a Promenáda pod památnou lípou

Od roku 2007 je v rámci Komplexních pozemkových úprav v Klimkovicích vytipována lokalita, jejíž část v dnešních dnech získává svou fyzickou podobu. Tato lokalita je ohraničena ulicí Husovou, tzv. Opavskou cestou, Hlubokou cestou, rybníkem Mexiko a lesem Pod Chmelníkem – viz přiložená mapka. Jedná se o prostory, které zvýší atraktivitu Klimkovic tím, že budou sloužit místním i turistům. Tato část extravilánu  Klimkovic bude příjemná, udržovaná a smysluplná.

Více informací

 

   
 

Oprava povrchu ulice Zámecké

V centru města se dočkáme opravdu zámeckého vzhledu této krásné romantické uličky.

Více informací

 

   
 

Rekonstrukce sokolovny Klimkovic

Naše sokolovna volá po rekonstrukci už mnoho desítek let, ale teprve v poslední době se věci daly do pohybu.

Více informací

 

   
 

Revitalizace zdravotního střediska města Klimkovic

Většina domů na Náměstí prošla rekonstrukcí v poslední době a na zbývající dojde řada v nejbližších letech. Většinově se snad podařilo zachovat historizující ráz měšťanských domů a vyvarovat se zásadních architektonických chyb. Samotné náměstí a Lidická ulice byly rovněž opraveny, a byť jsou názory na provedenou rekonstrukci různé, tak spolu se zámkem a kostelem tvoří esteticky příjemné centrum města odpovídající duchu Klimkovic.

Více informací

 

 

Rekonstrukce Základní školy Klimkovice

Ačkoliv budeme v souvislosti s touto akcí používat pojem rekonstrukce, prvořadým cílem projektu je zlepšení kvality ovzduší v našem lázeňském městě a blízkém okolí. Základní škola dosud pro vytápění používala kotel na tuhá paliva, který výrazným způsobem ovlivňoval své okolí. A to i proto, že budova školy, postavená před několika desítkami let, rozhodně nepatří k energeticky úsporným a tepelné ztráty jsou značné.

Více informací

 

   

 

(c) 2018 Město Klimkovice, webdesign: Tomáš Neuwirth
Mapa stránek | Grafická verze | Textová verze | Tisková verze | Odeslat emailem