Hospodárné a odpovědné město Klimkovice

CZ.1.04/4.1.01/89.00121

 

 

 

Hlavním cílem projektu Hospodárné a odpovědné město Klimkovice je zefektivnění výkonu veřejné správy ve městě Klimkovice. Projekt reaguje na současný stav řízení provozu města, které nyní naplňuje existující strategii.

Vedení města je přesvědčeno, že zavedením moderních přístupů strategického řízení se městu z dlouhodobého hlediska sníží náklady na provoz a zefektivní se procesy uvnitř úřadu.

Cíle projektu bude dosaženo pomocí následujících aktivit:

  • analýzy současného stavu strategických dokumentů a řízení města
  • návrhem metodických postupů v konkrétních oblastech řízení
  • aktualizací strategického plánu rozvoje města vč. sestavení akčních plánů
  • zavedením systému strategického řízení do úřadu
  • zavedením systému finančního řízení do úřadu, řízení rizik a optimalizací správy městského majetku
  • zavedením systému zefektivnění personálního řízení úřadu
  • zavedením systému Good Governance do úřadu
  • proškolením úředníků a politiků města v nově navržených metodách řízení/správy města

Cílovou skupinou projektu budou jak úředníci a zastupitelé města, tak také město samotné, které je jedním z měřených indikátorů projektu.

Projekt bude mít na starosti interní realizační tým, nicméně odborné zázemí je zajištěno externími dodavateli, kteří byli vybráni na počátku realizace projektu.

Projekt ovlivní nejen vedení města a jeho zaměstnance, ale zejména občany města, kteří zefektivnění procesů zaznamenají v průběhu komunikace s MěÚ Klimkovice. Dále díky zavedení Good Governance dojde ke ztransparentnění procesů v rámci úřadu.

Projekt je realizován od 1. 1. 2013 do 30. 6. 2015.

Hlavním výstupem projektu bude vznik Strategického plánu města Klimkovic do roku 2020 (vč. dílčích akčních plánů) a dále zavedení jednotlivých systémů do chodu úřadu.

rojekt je financován z Evropského sociálního fondu pomocí Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost.

(c) 2018 Město Klimkovice, webdesign: Tomáš Neuwirth
Mapa stránek | Grafická verze | Textová verze | Tisková verze | Odeslat emailem