Elektronická podatelna

Elektronické podání je možné prostřednictvím e-mailové zprávy podepsané zaručeným elektronickým podpisem na adresu epodatelna@mesto-klimkovice.cz nebo na technickém nosiči dat (disketa 1,44 MB, CD). Nosič můžete doručit do podatelny Městského úřadu Klimkovice v úředních hodinách. Na jednom technickém nosiči dat smí být pouze jedno podání a jeho přílohy.

Pro elektronické podání prostřednictvím e-mailové zprávy je nutno používat pouze zaručené elektronické podpisy a kvalifikované certifikáty vydávané akreditovanými poskytovateli certifikačních služeb (dle § 11 zákona č. 227/2000 Sb.) Další informace o elektronickém podpisu najdete na www.ica.cz.

Požadavky na elektronická podání
Příloha u elektronického podání se zaručeným elektronickým podpisem jsou soubory v akceptovatelných formátech: TXT, PDF, HTM, HTML, DOC, RTF, XLS, JPG, TIF, GIF.

Jednou e-mailovou zprávou (nebo na jednom technickém nosiči dat) zasílejte pouze jedno podání. Pokud součástí jednoho podání je více elektronických dokumentů, musí být zřejmé, který dokument je vlastním podáním a které dokumenty jsou dalšími elektronickými přílohami tohoto podání.

Příjem a zpracování elektronických podání
Obdrží-li elektronická podatelna elektronické podání, vyrozumí o tom odesílatele obratem e-mailovou zprávou, odeslanou na adresu, uvedenou v podání. Obsah zprávy je dán výsledkem prvotních kontrol e-podání z hlediska jeho čitelnosti, přítomnosti e-podpisu, přítomnosti viru atd. Neprojde-li e-podání některou kontrolou, není e-podatelnou přijato a ve zprávě je pak uveden konkrétní důvod.

Oprávněný zaměstnanec jemuž byl vydán kvalifikovaný certifikát:
Ivana Gelnarová

Kvalifikovaný certifikát vydala První certifikační autorita a.s.

Pravidla potvrzování doručení datových zpráv
Doručení datové zprávy se odesilateli potvrzuje, pokud je možné z přijaté datové zprávy zjistit elektronickou adresu odesilatele. Součástí zprávy o potvrzení je:
- zaručený elektronický podpis oprávněného zaměstnance
- datum a čas, kdy byla datová zpráva doručena
- identifikátor datové zprávy - ID (dokumentu) přidělený elektronickou podatelnou.

Vzor datové zprávy o potvrzení doručení datové zprávy
Text:
Dobrý den, oznamuje Vám, že vaše podání ze dne dd.mm.rrrr hh:mm
BYLO přijato podatelnou naší organizace Městský úřad Klimkovice

Podání zpracovala Ivana Gelnarová

V Klimkovicích dne dd.mm.rrrr   Vaše identifikace:
ID podání: xx

Zpráva je dále podepsána elektronickým podpisem pověřeného pracovníka.

E-mail: Seznam e-mailových adres jednotlivých pracovníků naleznete v kontaktech. Pokud si však nejste jisti, komu dopis adresovat, napište na podatelna@mesto-klimkovice.cz a Vaše zpráva bude předána vnitřní poštou příslušnému pracovníkovi.

Fax:
Kancelář č.5:   556 420 259
Kancelář č.15:  556 420 108

 

(c) 2018 Město Klimkovice, webdesign: Tomáš Neuwirth
Mapa stránek | Grafická verze | Textová verze | Tisková verze | Odeslat emailem