Usnesení z jednání rady města 25.1.2012

Usnesení 40. schůze Rady města Klimkovic konané dne 25.1.2012

Rada města po projednání:

  • 40/463 schvaluje

40/463.1 program 40. schůze rady města

  • 40/464 souhlasí

40/464.1 se zpracováním posudku stavu kanalizace včetně kamerového průzkumu v Josefovicích firmou HHP Projekt s.r.o., Hubinská 917/20, 702 00 Mor. Ostrava, za cenu ve výši 20 tis. Kč (4-0-0)

  • 40/465 ukládá

40/465.1 starostovi jednat s vedením obce Vřesina ve věci možnosti a podmínek využití Městské policie ve Vřesině na základě veřejnoprávní smlouvy (4-0-0)

40/465.2 hospodářsko-technickému odboru vybrat zhotovitele na zpracování Provozního řadu kanalizace města Klimkovic (4-0-0)

  • 40/466 rozhodla

40/466.1 uzavřít smlouvu o poskytování právní pomoci s Advokátní kanceláří Křížková, Parobek a partneři s.r.o. se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Sokolská tř. 451/11 s účinností od 1.1.2012 (3-0-1)

40/466.2 o výpůjčce altánků v parku panu Jiřímu Kvášovi, bytem Klimkovice, Havlíčkova 464 k uspořádání akce "bruslení na rybníku v parku" v pátek 10.2.2012 (4-0-0)Ing. Zdeněk Husťák (starosta), Mgr. Miroslava Hoňková (členka rady města)


Starší články
Usnesení z jednání rady města 19.01.2012
Usnesení z jednání rady města 5. 1. 2012
Usnesení z jednání rady města 19.12.2011
Novější články
Usnesení z jednání rady města 16.2.2012
Usnesení z jednání rady města 22.2.2012
Usnesení z jednání rady města 12.3.2012
(c) 2018 Město Klimkovice, webdesign: Tomáš Neuwirth
Mapa stránek | Grafická verze | Textová verze | Tisková verze | Odeslat emailem