Informace o konání 25. zasedání zastupitelstva

I N F O R M A C E  o konání  25. zasedání  Zastupitelstva města Klimkovic

Městský úřad Klimkovice v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání 25. zasedání Zastupitelstva města Klimkovic svolaného starostou města Klimkovic v souladu s § 91 odst. 1 zákona o obcích.

Místo konání:   zasedací místnost Zastupitelstva města Klimkovic v II. poschodí zámku

Doba konání:    středa  18. října  2017  od 17.00 hodin

Navržený program:  

.       zahájení, schválení programu

.        určení ověřovatelů zápisu 25. zasedání zastupitelstva města a zapisovatele

·        zpráva ověřovatelů zápisu z 24. zasedání zastupitelstva města

·        volba členů návrhové komise

 

  1. Vyjádření města Klimkovic k záměru „Silnice I/11 Ostrava, prodloužená Rudná – hranice okresu Opava v km 14,486-14,900“

  2. Strategie postupu města Klimkovic jak zabránit výstavbě logistického centra Prologis 2 a Prologis 3

  3. Řešení dopravní situace na ulici Nerudově

  4. Opakované projednání nabídky České kongregace sester dominikánek, Veveří 469/27, Brno, na odkup pozemků parc. č. 2482/1, 2482/11, 2482/24 a 4613 v k. ú. Klimkovice (lokalita Klášterní lesík)

  5. Záměr na pronájem pozemků parc. č. 229, 230/8, 231/1, 232/1, parc. č. 233 a budovy čp. 216 na ul. Komenského vše v k. ú. Klimkovice

  6. Přijetí dotacena modernizaci a digitalizaci kina Panorama D-cinema

  7. Úprava rozpočtu pro rok 2017 – rozpočtové opatření č. 21/2017

 

·    diskuze, závěr

 

Ing. Zdeněk Husťák

starosta              Starší články
Nález klíčů
Upozornění pro žadatelé o městský byt
Formulář žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu města
Novější články
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.- nová služba
Upozornění pro žadatele o městský byt v Klimkovicích
Možnost podnájmu prostor Sokolovny v Klimkovicích
(c) 2018 Město Klimkovice, webdesign: Tomáš Neuwirth
Mapa stránek | Grafická verze | Textová verze | Tisková verze | Odeslat emailem